NECRONOMICON I SVERIGE

Sep 12th, 2009 | By | Category: 2003-2, Recension

Red Rickard Berghorn och Mattias Fyhr
Aleph Bokförlag

Necronomicon var titeln på en gammal bok med uråldriga hemligheter i den amerikanske författaren HP Lovecrafts egenhändigt hopsnickrade mytologi. Lovecraft verkade under 1900-talets första decennier, via livlig korrespondens, egna amatörtidskrifter och ett antal noveller i dåtidens s.k. pulpmagasin. Efter hans för tidiga död (1937) började några entusiaster återutge hans olika verk och snart blev HPL vida mer berömd än han varit under sin livstid. Den här samlingen har noveller och essäer med anknytning till Lovecrafts gotiska skräckmytologi och inte minst den fiktiva boken Necoronomicon. Jag har inte alltid varit så förtjust i den lovecraftskt inspirerade skräcklitteraturen, som rent stilistiskt är tung och adjektivsjuk. Artiklarna tycker jag är roligare – men de bör också betraktas som noveller. Med tungan i kinden skriver Berghorn en skröna som motiverar samlingens titel, och hävdar att boken Necronomicon en gång skulle ha översatts till svenska, tryckts i Finland och hamnat hos en namngiven svensk fantastikkännare. Det är förstås påhitt, och det förtjänar att inskärpas att boken Necronomicon inte finns. Däremot verkar längtan efter en sådan bok stor bland lovecraftianer, och de borde också längta efter denna samling.

AHRVID EGHOLM

Taggar:

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22