NÄTVERKET Södertäljemaffians uppgång och fall

Dec 15th, 2017 | By | Category: 2017-12 dec, Recension

Omslag till NätverketAv Baris Kayhan
Norstedts förlag, 2017
ISBN 978-91-1-305256-4, 298 sidor

Baris Kayhan, som är journalist på SR, har skrivit en bok om de kriminella nätverken i Södertälje och polisens mycket kostsamma och omfattande arbete för kartlägga dem och lagföra huvudpersonerna. Han belönades 2013 med Guldspaden för sina avslöjanden kring Panaxia/AIK-härvan.

Boken är mycket ambitiöst upplagd med intervjuer med många inblandade, genomgångar av förundersöknings- och domstolsprotokoll  och avskrifter av  telefonavlyssningar. Här ges också inblickar i den assyriska/syriska kulturen, inte minst i Södertälje.

Det är en bred och intressant beskrivning av brottsutvecklingen i Södertälje. Läsaren kastas in i en snabbt eskalerande händelsekedja  som utmynnar i och kanske får sitt tydligaste uttryck i upploppet i Ronna (en stadsdel i Södertälje) och beskjutningen av polishuset med automatvapen i september 2005. Med det som kom att liknas vid ett krigstillstånd inleddes också en diskussion om polisens arbetsmetoder. Företrädare för bland annat folkpartiet såg det också som ett hot mot demokratin, vilket man menade att invandrarnas tystnad om händelserna representerade.

Även om det fanns misstänkta kunde ingen lagföras för attacken på polishuset. Många tecken fanns vid tiden efter attacken att kriminella grupper i Södertälje låg i fejd med varandra. Rivaliteten handlade i huvudsak om två grupperingar inom den assyriska/syrianska kretsen, men också ett försök av Bandidos/X-team att tillägna sig inflytande i Södertälje. Fejderna ledde ofrånkomligen till ett ökat våld samtidigt som den lokala polisiära situationen tycktes ha gått över styr. Våren 2007 beslutade länskriminalen i Stockholm att tillsätta operation Marianne för att i samarbete med den lokala polisen försöka koordinera arbetet mot den grova brottsligheten.

Motsättningarna inom det assyriska/syriska kriminella nätverket tycktes dock förstärkas. De skar rakt igenom det syrianska brödraskapet. Den tongivande familjen i nätverket var navet i dessa konflikter, där medlemmarna intog olika positioner. Konflikterna spred sig som ringar på vattnet , särskilt efter det att en annan av de tongivande kriminella släppts ur ett långvarigt fängelsestraff. Ett ytterligare nätverk tycktes ha bildats.  Konflikterna eskalerar och våren 2010 mördas en av de kriminella, en försvinner spårlöst och det hela kulminerar på natten mellan den 30 juni och 1 juli när bröderna Jacob och Eddie Moussa brutalt mördas på Syrianernas klubb Oasen.

Den följande brottsutredningen blev omfattande, men efter  närmare ett och halvt års arbete kunde till slut rättegången mot de  sammanlagt 17 åtalade inledas. Den pågick i 6 månader. 10 personer dömdes till långa frihetsberövanden. Rättegången kom dock att ogiltigförklaras hösten 2012 på grund av jäv och återförvisades till tingsrätten. En ny rättegång inleddes strax därefter.  Efter överklagande kom ärendet så småningom att prövas i Svea Hovrätt som i princip fastställde tingsrättens domar.

I efterdyningarna till ett av de mer omfattande brottsutredningarna i Sverige skedde ytterligare två mord. Vidare uppdagades en rad härvor av ekonomisk brottslighet med kopplingar bland annat till den syrisk ortodoxa kyrkan.

Det är en inträngande och bitvis spännande skildring av ett kriminalhistoriskt drama, som kanske inte sett sitt slut. Det är också en journalistisk bragd att, på det sätt författaren gått till väga, systematiskt insamla, bearbeta och presentera så mycket information.

ULF MALMSTRÖM

Baris Kayhan

Baris Kayhan. Foto Magnus Liam Karlsson

Taggar: , , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22