NÄR FINLAND VAR SVERIGE

Oct 6th, 2013 | By | Category: 2013-10 okt, Recension

Omslag till När Finland var SverigeAv Herman Lindqvist
Inläst av författaren
Bonnier Audio 2013
ISBN 978-91-743-3222.3, 19 tim 14 min.

På senare tid har det kommit flera böcker om den gemensamma finsksvenska historien som letar sig bakåt cirka 700 år. Herman Lindqvists väljer i sin intressanta redogörelse för dessa sekel att mest tala om vad länderna (egentligen landet) har gemensamt och läsaren/lyssnaren får därmed en roande och faktaspäckad repris av den svenska historien, betydligt fräschare än den som berättas av exempelvis Grimberg. Jag antar att det är en nödvändig bok i tider där ungdomen blir alltmer historielös, men tvivlar samtidigt på att verket når denna läsekrets.

Herman LindqvistSverige inkluderat Finland har varit en krigisk nation, så det är förklarligt att Lindqvist skriver mycket om krigen och de regenter som förde dem. De stora händelserna förs fram: Gustav Vasas tid, Gustav II Adolf och hans deltagande i trettioåriga kriget, stormaktstiden, frihetstiden och de flesta händelser som föregick 1808–1809 års krig när Finland togs ifrån Sverige och en tid framåt blev ett ryskt storfurstendöme. En brist är kanske just det svenska  perspektivet och att författaren använder sig av historieuppfattningar som inte längre anses adekvata.

Men detta är marginalgnäll. Vi får oss till livs intressanta anekdoter som gör lyssningen extra trivsam. Vissa legender haussas medan andra – exempelvis den om Finlands skyddshelgon och hans mördare Lalli, liksom att Stockholms skyddshelgon S:t Erik skulle ha lett ett korståg till Finland i mitten av 1100-talet – ses som skrönor. Lindqvist poängterar att Finland alltid var ett mångkulturellt land där flera språk haft samma värde och punkterar på så vis Sannfinländarnas anspråk på att endast finska språket bör talas i Finland.

Och det är ett plus att Lindqvist själv läst in sin bok. Han har en behaglig röst som dessutom är välbekant från radio och TV. Man kan aldrig undervärdera igenkännandet.

KJELL E. GENBERG

Omslag till När Finland var SverigeAv Herman Lindqvist
Bonniers 2013
ISBN 9789100129118, 495 sid

I nära 700 år var Sverige och Finland samma land. När riket växte fick alla invånare så småningom om samma rättigheter och skyldigheter. Om detta berättar Herman Lindqvist. Han ger en populärhistorisk beskrivning av vad som skedde under de här århundradena. Den som inte är historiker till professionen får här del av åtskilligt som våra yngre i bägge länderna saknar kunskap om. Av skilda orsaker. Som den begåvade och skicklige journalist Herman Lindqvist är återger han vår – svenskar och finnars – gemensamma historia, som vanligt på ett rappt sätt språkligt och berättartekniskt. Det enda som jag ställer mig en smula undrande till är att det mesta ses ur ett svenskt perspektiv och som jag finner det, saknar det finska synen på vissa tilldragelser eller skeenden.

Den som saknar kunskap om Finlands och Sveriges gemensamma öden rekommenderas boken. Den är lättläst till skillnad mot en del akademiska verk om motsvarande innehåll. Av detta skäl är den framför allt tillgänglig för gemene man och kvinna.

LENNART HÖGMAN

 

Taggar: , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22