MÖRDARE MOT SIN VILJA

Sep 9th, 2009 | By | Category: 1999-4, Recension

Av Alexandra Marinina
Ubijtsa ponevole 1996
Översatt av Magnus Dahlberg
Wahlström & Widstrand 1999

Första gången denna ryska författarinna nämndes i DAST var i nr 4/98. Då citerades Disa Håstad i DN: “Tänk att sitta mitt i smeten och ändå inte få ut mer av det!” Marinina heter egentligen Marina Aleksejeva (f 1957) och började efter doktorsexamen i rättsvetenskap arbeta som kriminolog och analytiker vid juridiska institutet i Moskva. Hon är en av få kvinnliga ryska poliser som blivit överstelöjtnant.

Det är kanske så att hon inte vill få ut mer av det. Hennes läsare i Ryssland – och de är oerhört många – gillar att hon i sina deckare beskriver landet som om det vore en alldeles normal nation. Det vi i väst förknippar mest med det stora landet i öster – korruption, maffia, alkoholism, nyrikedom – poängteras inte särskilt, det noteras bara som någonting vardagligt. Man slipper babusjkadockor och annan rekvisita som annars omhuldas av västerlänningar när de försöker skildra Ryssland.

Hon är duktig på intrig fast hon komplicerar så mycket hon orkar. Men här finns alla klassiska dramaturgigrepp. En bärande del i romanen handlar om en kvinna i fara, här finns en gangster med huvudet på skaft, en ful medhjälpare med huvudet på ännu mera skaft, en pågående familjetragedi och ett par äldre män varav den ene fungerar som den unga, skickliga huvudpersonens mentor.

Är det spännande då? Jo vars, då och då bränner det till, men mest förundras man över att inte känna igen sig från kvällspressens artiklar och TV-nyheternas frosseri i obegripligt våld. Det känns rikligt skönt.

JAN NYGREN  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22