MINA MÖRKA VRÅR

Dec 28th, 2008 | By | Category: 1998-4, Recension

Av James Ellroy
My Dark Places 1996
Översatt av Thomas Preis
Bra Böcker 1998

Ellroy är en manisk författare, vars skönlitterära fiktionsböcker jag haft dualistisk inställning till. Hans beskrivningar av brott i det amerikanska samhället har alltid varit målade i kolsvart, ofta saknat avsnitt där man kunnat lugna ner sig och haft ett språk – ibland i märkliga översättningar – som varit med frånstötande än tilltalande. När nu hans biografi (för det bör man kunna kalla boken) dyker upp på svenska, utmärkt överförd till vårt språk av Thomas Preis, faller en del pusselbitar på plats. Med den bakgrunden kan man inte gärna författa annat än mycket mörka berättelser. Jag visste att Ellroys mor mördats när han bara var ett barn (se den utomordentliga artikeln om Ellroy av Rolf Nilsén i DAST 1/97) men inte omständigheterna.
Mina mörka vrår berättar om hur Ellroy tillsammans med pensionerade kriminalinspektören Bill Stoner försöker få förklaringen till hur och av vem modern dödades och det blir samtidigt en resa tillbaka i det egna livet med fadersfixering, incestuösa funderingar om den rödhåriga, levnadsglada modern, drogmissbruk, alkoholism och livslögner. Ellroys liv blir en underlig mix av allt han sugit i sig från de otaliga deckare han läste och det liv han själv för under en period är han nazist – osäkert om det är av övertygelse eller hävdelsebegär.
Han skildrar detta både gripande och starkt. Det jag saknar är styrka i partierna från senare år. Han skriver en bok och får den förlagd. Detta blir en enda mening i boken. Jakten efter moderns mördare i bokens sista fjärdedel blir mer frustrerande för läsaren än för jägarna.
Namn efter namn flimrar förbi, plats efter plats besöks och till sist är man inte med längre. Man läser utan att det ger något. Och när Ellroy till sist menar att han hittat moderns personlighet tycker åtminstone inte jag att hans bevis för detta förtjänar tilltro. Men bokens första tre fjärdedelar är mer än värd sitt pris.

BIRGITTA HÄRNER

Taggar:

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22