MELLAN TVÅ KRIG Saddams fall och IS födelse

Mar 22nd, 2018 | By | Category: 2018-03 mars, Recension

Omslag till Mellan två krigAv Rolf Ekéus
Albert Bonniers Förlag, 2018
ISBN 978-91-0-015889-7, 445 sidor

Den 2 augusti 1990 inledde Saddam Hussein sin invasion av Iraks grannland Kuwait. Målet var att döda Kuwaits emir och göra landet till en irakisk provins. Emiren lyckades dock fly men invasionen lyckades så till vida att Iraks diktator sex dagar senare installerade sin kusin Ali Hassan al-Majid som guvernör i Kuwait.

Omvärlden protesterade och i januari 1991 inledde allierade FN-trupper under USA:s ledning sitt motdrag, först i luften och därefter på marken. Det tog en månad att driva ut irakierna som satt eld på många oljekällor vars rök nästan kom att dölja landet. Krigets sista fas blev en blodig historia. Vägen mellan Basra och Kuwait City kom att kallas Dödens motorväg eftersom flera tusen retirerande irakier dödades där. Man vet fortfarande inte hur många civila som fick sätta livet till. I Irak startades två uppror mot Saddam Hussein men dessa slogs ner mycket brutalt av landets armé.

Kriget tog officiellt slut ett halvår efter att det inletts och FN straffade Irak med stränga sanktioner. I maj 1991 fick den svenske diplomaten Rolf Ekéus säkerhetsrådets uppdrag att som verkställande ordförande för FN:s särskilda kommission UNSCOM att nedrusta Irak. Om detta dramatiska och stundtals farliga värv har Ekéus berättat i sin nya bok Mellan två krig. Saddams fall och IS födelse där åren 1991 till 1997 behandlas. Det var en tid av omvälvande händelser i regionen, kännbara än i dag, och blev något av ett startskott för bildandet av Islamska Staten.

I boken, som delvis är spännande som en thriller, beskriver Ekéus bakgrunden till invasionen. Saddam såg den shiainfluerade revolutionen i Iran som ett hot, något som också startade ett åttaårigt krig mellan de två staterna. Irak stöttades av de flesta andra regeringar (USA hjälpte till med underrättelseverksamhet) medan Iran hölls om ryggen av Israel. Saddam Hussein tog stödet som en förevändning att handla efter eget skön och en följd av detta blev angreppet mot Kuwait.

När detta krig var avslutat hade ett nytt politiskt och militärt läge uppstått och USA:s president George W. H. Bush förordade försök att skapa stabilitet i området. Sanktionerna mot Irak fortsatte men Saddam fick sitta kvar under förutsättning att han inte innehade massförstörelsevapen (något som det visade sig att Irak inte hade). I detta inkluderades missiler med lång räckvidd. Ekéus hade vissa svårigheter med stridiga viljor inom sina egna led vid sidan av obstruktioner på den irakiska sidan och han har åsikter om vissa av sina vänner, till och med The International Atomic Energy Agencys generaldirektör Hans Blix.

Man får god insyn i hur privilegierade statsledare, FN-företrädare och diplomater fattar beslut om småfolkets liv eller död men också hur en toppdiplomat med hederlig framtoning lyckas få en relation med Saddamregimens män och ändå balansera detta gentemot FN:s och USA:s makthavare.

Författaren berättar analytiskt om fortsättningen: hur Bush den yngre tillsammans med Tony Blair i efterskalven av elfte septemberhändelserna inledde det krig som störtade Saddam Hussein och orsakade anarki i området, ett kaos som skapade organisationen Islamiska Staten. Terrorn i New York hade ju ingen koppling till Irak utan emanerade från Afghanistan. George Bush, som saknade den hederlighet Ekéus tillskriver hans far, förfalskade tillsammans med sin vicepresident Dick Chaney dokument som sade att Irak innehade massförstörelsevapen.

Diplomaten Rolf Ekéus föddes 1935 i Värmland och har i många år arbetat med nedrustningsfrågor. Han slutade i kommissionen 1997 för att bli svensk ambassadör i Washington, en post han innehade i tre år då han blev OSSE:s högkommissarie för nationella minoriteter i Europa. Detta uppdrag avslutades 2007.

KJELL E. GENBERG

Rolf Ekéus

Rolf Ekéus. Foto Fredrik Hjerling

Taggar: , , , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22