LYX OCH MODE I STORMAKTSTIDENS SVERIGE Jesper Svedberg och kampen mot perukerna

Jul 23rd, 2014 | By | Category: 2014-07 juli, Recension

Omslag till Lyx och modeAv Håkan Möller
Atlantis, 2014
ISBN 978-91-7353-668-4, 205 sid

Stormaktstiden i Sverige inföll efter den så kallade Äldre vasatiden (1521–1611) och kallas så eftersom landet och dess kung Gustav II Adolf gjorde stora erövringar och utvidgade rikets gränser med Skåne, Halland, Blekinge, Bohuslän, Gotland, Härjedalen och Jämtland. Det var en tid av ekonomiskt uppsving men märkbart ökat levnadsstandard – åtminstone om man räknar denna standard mätt i BNP per capita. Efter stormaktstiden som tog slut i och med freden i Nystad 1721 krympte ekonomin och det skulle dröja ända till 1870-talet innan Sverige uppnådde samma BNP per capita som år 1700.

Alla hade det förstås inte lika bra i stormaktsepokens Sverige men bland de mer besuttna resulterade det ökande välståndet i att konsumtionen sköt i höjden. Man ville visa sig modern och framför allt ville man att andra skulle uppmärsamma ens status, något som satta fart på försäljningen av lyxvaror, inte minst moderelaterade sådana.

Omvälvningar, av vad slag det vara må, brukar möta motstånd och ofta är det kyrkomän som står bakom. Biskopen i Skara, Jesper Swedberg (född 1653 i Falun och död 1735 i Skara) såg mode som ett bevis för högfärd och fåfänga, något som kyrkan menade stred mot Guds ord. Det han i synnerhet härsknade till mot var det alltmer förekommande bruket av peruker som han tyckte började ses överallt. Den tidens peruker var ofta förfärdigade av äkta kvinnohår och han förskräcktes över att håret i vissa fall kunde komma från horor. Vad kunde hända med en kristen människa som vidrörde sådant?

Håkan MöllerHåkan Möller, som är professor vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet, bygger sin bok om Swedebergs korståg mot dessa peruker men också mot fransösiska modeinporter på några rader i en psalm av biskopen: Ej går så snart en måne om/Som det manér nu senast kom/Med nytt förbytas måste/En man nu drager kvinnohår/En kvinna i främmand dräkt hon går/Evad det månde kosta.

Swedberg fick proselyter. Kungamakten skrev lagar som skulle reglera svenskarnas kläder. Man skulle inte klä sig över sitt stånd. Och givetvis riktade sig bestämmelserna allra mest mot kvinnor.

Egentligen är det synd att Swedbergs eftermäle dras med detta. Han gjorde så mycket annat: en bibelrevision som byggde på grundtexten, han ville öka allmogens läskunnighet, avskaffa de många apostladagarna och ge Sverige en ny psalmbok (han författade själv åtskilliga psalmer).

Mycket av det han åstadkom kan kännas obsolet i dag, men en sak finns fortfarande kvar. Sedan 1901 bär almanackan hans namn Jesper på hans dödsdag den 26 juli.
Han var en intressant man med ett intressant liv. Tyvärr har inte Möller skrivit en bok om detta liv för gemene man utan för sina akademiska kolleger. Synd, större synd än att bära peruk.

PER MAGNUSSON

Jesper Svedberg

Jesper Svedberg, gravyr av Hans Theloff från år 1700

Taggar: , , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22