LITTERÄRA ODYSSÉER

Oct 14th, 2009 | By | Category: 2009-5, Recension

Omslag till Litterära odyseer

Av Bertil Falk
BTJ Förlag 2009

Dasts förre chefredaktör Bertil Falk är en mångkunnig person. Han har bland annat varit journalist, skrivit utmärkta faktaböcker om “Noveller” och “Litterära solitärer”, själv författat noveller och SF-betonade romaner, utgivit skönlitteratur på sitt förlag Zen Zat, gjort även i USA uppmärksammade filmer, samt företagit långa resor bland annat till Indien.

Nu kommer denne resenär med en essäbok om Litterära odysséer. Irrfärder har alltid intresserat människor. Efter kriget om Troja ägnade Odysseus tio år åt att ta sig hem till hustrun Penelope på Ithaka. Det kan låta som en bortförklaring från en försumlig äkta man, men Homeros berättar utförligt om allt som skedde och Odyssén (cirka 700 år  före Kristus) räknas som ett av de stora mästerverken.

Bertil Falk

Den förste som seglade ensam över Atlanten var Joshua Slocum 1895–98. Han försvann för hundra år sedan – kanske seglade någon stor båt på hans lilla när han låg och sov.

Den vandrande juden, Jerusalems Skomakare, körde iväg Jesus när denne, under sin hemska  Golgatavandring behövde pusta ut och skrek: “Gå dit där du hör hemma!”. Jesus svarade: “Jag ska rasta här men du ska vandra till den sista dagen”. Det gör att Ahasverus  måste vandra kring i alla tider. Han har inspirerat August Blanche, J L Almquist och Bertil Falk finner liknande existentiell problematik i Dagermans Tusen år hos Gud.

En marin motsvarighet till Jerusalems skomakare är Den flygande holländaren. Hos Viktor Rydberg möts de två. Holländaren ger sig ut att segla en långfredag och straffas med att han måste segla till den yttersta dagen!

En svensk långresenär är ju Nils Holgersson. Nils är en elak pojke som retar gallan på tomten och förvandlas till pyssling. I Bohuslän rådde höststämning då vildgässen kom dit. Från sin gåsrygg såg Nils fiskelägen och lotsstationer. Städerna hade “stängt sina stora badhus, hissat ner sina flaggor och stängt de fina sommarvillorna. Ingen annan var i rörelse än några gamla sjökaptener, som gingo fram och åter på bryggorna och längtansfullt stirrade mot havet.”

Nils får under sin långa resa får lära empati och kamratskap, konstaterar Falk.

Bertil Falks bok är full med en rad resenärer som får en närmare presentation: Sinbad Sjöfararen, Dante, Kristen som gör en resa till Evigheten, Gulliver, Per Gynt, Josef K i Processen och Harry Martinson, som gjorde Resor utan mål, men även en vida längre mållös resa i Aniara. Bertil Falk skriver att “nomaden på de sju haven riktar in sin blick mot stjärnorna dit Aniaras invånare med tiden tvingades ut på en odyssé som aborterades till ett dött foster på väg ut i evigheten”.

Litterära odysséer är spännande, läsvärd, lärd och framför all väl formulerad och mycket djupt tänkt. Den berikar inte bara vårt fortsatta läsande utan också tänkandet och hela vår livsuppfattning. För vad är Livet om inte en mållös resa i en okänd värld?

JEAN BOLINDER

Taggar: , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22