LILLA CHICAGO

Jan 3rd, 2022 | By | Category: 2022-01 jan, Recension

Omslag till Lilla ChicagoAv Ali Khalil och Cyril Hellman
Bokfabriken, 2021
ISBN 9789178357031, inbunden, 234 sidor

Lilla Chicago bygger i sin helhet på berättelser och information om gängkrigen i några stadsdelar i Göteborg under 2010-talet. Informanten är Ali Khalil, tidigare ledare för Vännerna eller Gårdstensalliansen – ett kriminellt nätverk med narkotikadistribution som huvudsyssla.

Boken kan ses som en ”reportagebok” med beskrivningar av gängkonflikter, som ofta utmynnar i våldsamma skjutningar och mord. Inte sällan drabbas civila och unga människor. Polisen bedriver kontinuerligt spaning och avlyssning, men står för det mesta maktlös inför raffinerade och välplanerade attentat. Gängens vapenarsenal är också mycket avancerad och det mesta tycks ha smugglats in från Balkan.

Cyril Hellman och Ali KhalilLilla Chicago formar sig till en fruktansvärd beskrivning av samhällets tillkortakommanden. Det handlar om unga pojkar, andra eller tredje generationens invandrare, som hamnar vid sidan av eller utanför samhället . Det förmår inte, särskilt i barnomsorg och skola, att stötta och hjälpa barn med utagerande beteende, koncentrationssvårigheter och psykiatriska diagnoser. Därtill saknas politiska prioriteringar och resurser.

Boken är ”tillägnad alla i min värld som gått bort, förlorat en anhörig och sörjt en bekant …, alla mammor som förlorat ett barn. Min lillebror i himlen, för vilken vår mors tårar kan bilda ett hav av sorg och en saknad lika stor som nattens mörka himmel…”. Det är en känslosam summering av följderna av gängkonflikter och vapenvåld, för alla de individer som boken är tillägnad, och som speglar meningslös död och nattsvart bottenlös sorg för alla efterlevande.

En anmärkning: Det framgår varken i bokens omslag eller i innehållet vem som har skrivit texten. Det hade varit en poäng att redovisa hur författandet har gått till.

ULF MALMSTRÖM

Taggar: , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22