KRISTALLNATTEN

Jul 16th, 2010 | By | Category: 2010-3, Recension

Omslag till KristallnattenAv Öyvind Foss
Krystallnatten 2009
Översatt av Jan Wibom
Optimal förlag 2010

Den 7 november 1938 gick den 17-årige polske juden Herschel Grynzpan in på den tyske ambassadörens kontor i Paris och sköt legationssekreteraren Ernst vom Rath med fem skott.

Denna händelse gav nazisterna tillfälle att beskylla judarna och den internationella judiska rörelsen för ett brott i kampen mot det nya Tyskland. Goebbels skriver att attentatet var ett nytt bevis för att judendomen uppmanar till krig mot Tyskland. Och tidningarna skriver bl a att attentatet kommer att få de allvarligaste följder, inte bara för tyska judar, men också för de utländska judarna i Tyskland.

Två nätter efter Grynzpans skott äger den sk Kristallnatten rum. Synagogor sätts i brand över hela Tyskland och Österrike, tusentals judar mördas, deras lägenheter skövlas och judarnas butiker och företag slås sönder. Mängder av judar deporteras till koncentrationsläger.

Öyvind FossDet är denna Kristallnatt som oftast kallas inledningen till den brutalaste rensning mänskligheten upplevt. Öyvind Foss presenterar ny kunskap om förloppet, timme för timme. Han går igenom anledningarna till att judarna angreps, vilka motiv den 17-årige juden egentligen hade, frågan om det var ett homosexuellt förhållande mellan vom Rath och Grynzpan.

Allt detta är intressant i den komprimerade bok som Foss skrivit. Samtidigt ger han en sammanfattning om vad som skedde innan Kristallnatten 1938 och krigsutbrottet ägde rum. Öyvind Foss är teol dr vid Universitetet i Stavanger. Han har varit präst vid universitetskyrkan i Heidelberg, varit professor i Heidelberg och forskare vid Århus Universitet.

Den generation jag tillhör fick alltid höra av våra föräldrar ”att vi visste ju inget, det var först i slutet av kriget eller det var när kriget tog slut som vi informerades om vad som hänt”. Det här är lögn, en lögn som våra ickejudiska föräldrar ville inpränta i oss.

Kristallnatten eller motsvarigheter hade inträffat oavsett Grynzpans skott eller ej. Judehat, judeförföljelser och trakasserier fanns sex år innan kriget bröt ut. Koncentrationsläger öppnades redan 1933, och år för år skärptes lagarna mot judarna. 1934 utestängdes judarna från alla ledande positioner i industri- och näringsliv, 1935 förlorar de rösträtten och utesluts från offentliga befattningar. 1936 och 1937 öppnas fler koncentrationsläger. Brittiska tidningar skriver om det, norska tidningar skriver om det. Naturligtvis skrev alla tidningar om det. Diplomatiska rapporter skrevs. Varenda regering i Europa visste vad som skedde.

Men ingen visste något. Och vad gjorde västvärlden.

Ingenting. Absolut ingenting.

Kanske borde de svenskar som for med fartygen till Gaza fundera över Israels agerande. Självfallet finns det inget försvar för att de på internationellt vatten bordar skeppen och skjuter ihjäl nio personer.

Men när man läser Foss tunna bok undrar man över varför reaktioner och ingripanden från västvärlden inte inträffade långt innan Tyskland klev in i Polen. Och då av helt andra orsaker.

Kanske litar inte judarna på sina så kallade vänner. Inte nu heller. Sjuttiofem år senare. Efter genomläsningen av Öyvind Foss Kristallnatten får i varje fall jag en tankeställare.

LENNART HÖGMAN

Taggar: , , , , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22