KREML Symbolen för makt och rikedom

Jun 3rd, 2014 | By | Category: 2014-06 juni, Recension

Omslag till KremlAv Catherine Merridale
Red Fortress. The Secret Heart of Russia’s History, 2013
Översatt av Kristian Gerner
Historiska Media, 2014
ISBN 978-91-7545-079-7, 524 sid

Merridale berättar i stort om två perioder i Kremls historia i denna storslagna bok – dess egentliga upprinnelse på 1500- och 1600-talet under huvudsakligen Ivan III:s regenttid och sedan dess betydelse under Sovjet-eran. Det finns fler städer som domineras av storslagna slott och byggnader men redan från början strukturerades Kreml mer komplicerat än andra och har under århundradena varit den främsta symbolen för landets makt och rikedom. Den inneslutna borgen med dess röda murar skapades under årtiondena runt 1500 av italienska arkitekter som ett ointagligt fort, som dock inte var mer ointagligt är att det ödelagts vid flera tillfällen.

Moskovskij Kreml (ungefär Moskvas befästning) ligger vid Röda torget och är Moskvas äldsta kärna med monumentala byggnader från 1400-talet till nutid och säte för makten både förr och nu. Platsen sägs ha varit bebyggd och bebodd sedan elvahundratalet före Kristus då det där fanns en vjatitisk fästning. På tusentalet ockuperade slaverna den sydvästra delen. Det finns av ett stadssigill från omkring 1090. På den tiden och fram till 1300-talet var platsen känd som Moskvas gorod (ett stadsliknande, befäst område) och fick 1331 namnet Kreml och kom att omges av en andlig aura utan motstycke i resten av Rus. Ursprungligen fanns 18 Kreml-torn i muren och sedan 1800-talet två till. Den oregelbundna triangel som innesluts av murarna är 275 000 kvadratmeter stor.

Om allt detta och om vad som finns, funnits och bestämts innanför de mytomspunna murarna berättar Catherine Mierridale på ett ledigt men instruktiv språk. Här samlades all makt som krävdes för att styra det jättelika Ryssland och det minst lika stora Sovjetunionen med alla dess vasallstater. Efter en relativt kort tid av något som likade demokrati innehas makten av Vladimir Putin som tycks vilja regera som både en forntida tsar och en politbyråledare från tiden innan ”den geopolitiska katastrofen”.

Merridale är synnerligen påläst och har förmågan att vidarebefordra sina kunskaper på ett i vid mening spännande sätt. Hon ger oss historien från medeltid till våra dagar. Somt kan verka kontroversiellt för sinnen som bestämt sig för att välja sida i dagens infekterade syn på vad Ryssland vill och inte vill, men det hon skriver verkar mycket väl underbyggt. Livet i Ryssland, Sovjet och Ryssland igen tycks vara speciellt och när det gäller en del uppgifter känns det som om man vill påbörja ett argument. Men oftast läser man vidare och finner att Merridale redan funderat ut vad man vill gräla om och har svar på funderingarna.

PER MAGNUSSON

Catherine Merridale

Catherine Merridale. Foto Jochen Braun

Taggar: , , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22