KALABALIKEN I BENDER

Jan 7th, 2009 | By | Category: 2009-1, Recension

Omslag till Kalabaliken i Bender

Av Peter From
Historiska Media 2009

Akademiledamoten (numera ständige sekreteraren) Peter Englund blev känd för hela svenska folket när han kom ut med sin bok om Karl XII:s och den svenska härens nederlag vid Poltava år 1709. Många svenskar stupade och andra hamnade i rysk fångenskap.

Nu låg det krigiska landet i norr illa till. Tsar Peter I i maskopi med August II hotade att inta östersjöprovinserna och Polen och även arvfienden Danmark rustade sig för örlog. Poltava innebar slutet för den dittills segerrika karolinska armén. Därifrån flydde resterna av armén, cirka 1500 man, söderut under ledning av Karl XII (av turkarna kallad Demirbag – Järnhuvudet) och hamnade utanför den då turkiska staden Bender. Där byggde svenskarna upp ett väl befäst läger – och utanför fanns tiotusen turkar och tartarer som ville in och göra upp. Året hade hunnit bli 1713 och månaden var februari.

Detta kom att sedermera kallas kalabaliken i Bender och när jag gick i skolan var episoden ett viktigt inslag i historieundervisningen, där glorifiering av Karl XII tydligen var obligatorisk.

Karl var krigisk till sinnelaget och ville inte ge sig. I Turkiet försökte han övertyga sultanen att ansluta sig till svenskarna, ty tillsammans borde de kunna ge den ryske tsaren på nöten. Han misslyckades.

peter-from

Peter From beskriver färgrikt hur svenskarna flydde undan de ryska trupperna, hur Karl XII agerade under tiden i Turkiet och hur han misslyckades med snudd på allt han bestämde sig för att åstadkomma. Bender var bara slutpunkten.

Kalle Dussin (förlåt respektlösheten) skulle leva i fem år till innan han dödades – kanske av en knapp – i en löpgrav utanför Fredrikstens fästning intill Fredrikshald i Norge.

Men From berättar inte enbart om kungen. Hans forskning ger också inblickar i soldaternas och de kvarvarande officerarnas solkiga och bistra tillvaro.

Det hade varit roligt om den här boken funnits när jag gick i plugget – men även om den gjort det hade den säkert censurerats som alltför opatriotisk för unga sinnen.

KJELL E. GENBERG

Karl XII i Bender målad av Axel Sparre 1715

Karl XII i Bender målad av Axel Sparre 1715

Taggar: , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22