JULMATCHEN PÅ VÄSTFRONTEN. Fotboll i Ingen mans land 1914

Mar 14th, 2014 | By | Category: 2014-03 mars, Recension

Omslag till JulmatchenAv Pehr Thermaenius
Atlantis 2014
ISBN 978-91-7353-662-2, dansk band, 223 sidor

Det blir mycket första världskrigsjubilerande i år, hundra år efter krigsutbrottet. Men det var ett gammal intresse som fick journalisten Pehr Thermaenius att fundera över vad som hände vid jul och nyår 1914. Redan 1987 började han läsa om julstilleståndet och ryktena om fotbollsmatch mellan tyskar och engelsmän. Så närmade sig 2014 och för ett par år sedan satte han igång på allvar att kolla källorna.

Resultatet är ett långreportage i bokform. Som gammal kvällstidningsjournalist har han försökt hitta personer att följa, och lyckats ganska väl. Det är två fotbollsspelande soldater (han har hittat relevant bakgrundsmaterial om dem) som i varsin armé under de första krigsmånaderna marscherar längs fronten och vid jultid befinner sig i skyttegravarna mitt emot varandra i Flandern.

Pehr ThermaeniusFörsta halvan av boken är en beskrivning av huvudpersonerna och deras två regementens väg till fronten och de första krigshandlingarna. Arméerna rör sig fram och tillbaka (kartor visar hur), och vi får (åter) lära oss hur hårt soldatlivet var, hur många som dog och skadades.

Sedan höjdpunkten: julstilleståndet. Det sträcktes ut i vissa fall över hela julhelgen. Detta läste jag om redan under skoltiden, för här finns hårda fakta i form av officiella krigsdagböcker och brev och andra ögonvittnesskildringar. Alla högre officerare var inte förtjusta; att fiender umgicks, bytte presenter, sjöng tillsammans kunde ju bara fördärva krigsmoralen.

Och så fotbollsmatchen, eller möjligen flera olika matcher utefter frontlinjen. Här är dåtida fakta mer svävande, men författaren drar ändå slutsatsen att man faktiskt spelade fotboll. Det finns berättelser, dåtida och senare.

Denna match, eller möjligen matcher, måste ju vara de enda riktigt internationella. Man spelade på det område mellan skyttegravarna som ingendera sidan hade kontroll över, på Ingen mans land. Så vilken nation hade hemmaplan? Ingen. Det vinnande laget fick skrivas först i matchresultatet.

Sedan följer en kortfattad sammanfattning av resten av kriget, och boken avslutas med två nutida funderingar. Dels författarens återuppväckta avsky för slarvigt använda krigsmetaforer, inte minst i pressen, dels frågan om julstilleståndet hade kunnat användas för att avsluta hela kriget.

Det fanns höga militärer (och soldater) som redan tidigt insåg att det fanns ytterst lite hat mot motståndaren bland de meniga, och för soldaternas del hade man gärna avbrutit det hela på ett tidigt stadium. Särskilt gloriös var inte verksamheten.

Författaren intervjuar nutida medlare i internationella konflikter, Peter Wallensteen och Therese Jönsson, och de tror att det hade funnits möjligheter att i alla fall få till stånd ett vapenstillestånd.

Det har kommit (och kommer) många böcker om andra världskriget. För dem som inte har mer än rudimentära kunskaper om det första är detta en strålande introduktion.

LEIF-RUNE STRANDELL

Den som vill läsa mer kan besöka författarens blogg om julmatchen: https://footballinnomansland.blogspot.se/

Taggar: , , , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22