JAPAN NU – STRÖMNINGAR OCH PERSPEKTIV

Feb 9th, 2016 | By | Category: 2016-02 feb, Recension

Omslag till Japan nuRedaktörer Linus Hagström och Pia Moberg
Carlsson förlag, 2015
ISBN 9789173317368, 253 sidor

När man hör ordet ”västvärlden” brukar man inte tänka på att inkludera Japan förrän man blir påmind om det. Men faktum är att även om landet är en ekonomisk jämlike och har många ekonomiska likheter med väst så är det kulturellt sätt väldigt annorlunda. Det speglar sig i nästan alla andra områden vilket gör att Japan ter sig – trots likheterna – som ett mycket märkligt ställe. Detta beror förstås på att Japan ligger väldigt långt ifrån väst och har endast haft meningsfull kontakt med Europa och Nordamerika i 150 år.

Linus HagströmPia MobergRedan från början var fascinationen stor. Först i egenskap av ”den ädle vilden” som var populärt i mitten av 1800-talet. Några årtionden senare, när Japan militärt hade besegrat sin mäktige granne Kina, som ett unikum bland de ”rasmässigt underlägsna asiaterna”. Än senare som ett förlängning av ”den asiatiska faran” när landet militäriserades och ockuperade sina grannländer. När ekonomin blomstrade efter andra världskriget kom fokus att fixeras på just detta ändra fram till den kollapsade i början på 90-talet. Därefter har landet oftast antingen ignorerats eller beskrivits som en sjuk stormakt, oförmögen att hitta orsakerna till sina många problem och därför lika oförmögen att lösa dessa.

Det som är gemensamt för dessa många och skiftande beskrivningar genom åren är att de ofta är fullständigt ensidiga och håller sig till superlativ. Antingen är Japan ett föredöme och framtida supermakt eller så är det ett neurotiskt och handfallet land som tas upp som avskräckande exempel. Framgång eller fara. Inte konstigt då när bristen på nyanser är så påtaglig att folk helt enkelt inte förstår sig på landet, dess folk och deras sätt att resonera.

Det är detta denna akademiska antologi försöker råda bot på. Inget ämne känns utelämnat, och varje kapitel är uppdelat efter dessa ämnesval. Detta gör visserligen att mycket upprepas då allt ofrånkomligt glider in i allt annat, men det är lätt att veta vad du läser och när du läst klart så känns det ändå inte som om du lagt ner halva tiden på upprepningar. Författarna vet vad de ska inkludera, likväl vad som kan lämnas utanför. I de flesta fall i alla fall.

Japan nu – Strömningar och perspektiv vill vara en introduktionskurs till de som vill ge landet en mer grundlig genomgång. Detta lyckas den väl med. Man får läsa om allt från religions roll i samhället till hur japansk nationalism uppstod. Från hur den politiska korruptionen fungerar till varför tecknade serier är så populära. Från de grundmurade könsrollernas långsamma upplösning till den blommande gräsrotsaktivismen.

När man läst klart boken så förstår man något som borde varit självklart redan från början: att Japan är ett land med en lika komplicerad och mångfacetterad historia som vår, och att befolkningens för oss udda beteenden inte är där för att roa utan är det logiska resultatet av denna historiska utveckling. Dock får man ingen aha-upplevelse och plötsligt börjar förstå hur denna kultur fungerar. Jag har studerat landet och det japanska språket i åratal och känner mig fortfarande mest bara förvirrad. Men dess insikter och information är fortfarande mer hjälpsamma än många liknande böcker jag läst och det ska tas som ett gott betyg om något.

JOHANNES GENBERG

Taggar: , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22