INRE LANDSKAP OCH YTTRE RYMD DEL 1

Sep 12th, 2009 | By | Category: 2003-2, Recension

Science Fictions historia från H.G. Wells till Brian W. Aldiss
Av John-Henri Holmberg
Bibliotekstjänst 2002

Vi har hört klyschan att deckaren är den litterära form som bäst speglar dagens samhälle. John-Henri Holmberg hävdar att science fiction i viss mening ”är den enda litteraturform som på ett övergripande sätt förmår utforska inte bara oss själva, utan vår roll i ett föränderligt universum”, vilket förefaller ett strå vassare än att bäst spegla dagens snabbt förbirinnande samhälle. Förlaget menar att detta är den mest heltäckande sf-historien på svenska. Det stämmer säkert. Späckad med fakta och synpunkter. Holmberg analyserar och hävdar utifrån sina värderingar. Det är ofta mycket bra. Bäst är han på amerikansk sf, som otvivelaktigt utgör huvudlinjen och som är väl utforskad till skillnad från svensk sf-historia, som för Holmberg tycks börja med 1950-talet och fandom. Visst uppmärksammas 1940-talets Sture Lönnerstrand, men Lönnerstrand faller naturligt in i Holmbergs synfält eftersom han var en av dem som på 1950-talet skapade sf-fandom. Större än det intresse som visades sf från en bred allmänhet under beredskapstiden på 1940-talet har sf-intresset troligen aldrig varit hos oss, möjligen med reservation för början av 1900-talet då pionjären Otto Witt var i farten. Då tycks intresset för visionär litteratur relativt sett ha varit ovanligt stort. Faktamässigt innehåller Holmbergs bok egentligen inget nytt och infallsvinklarna är de gängse, men en aktuell referensskrift av det har slaget har länge saknats. Den är bra – tro inte annat! Jag har med nöje läst författarporträtten. Här finns också personregister, titelregister, tidskriftsregister, t.o.m. begreppsregister. Avsikten har inte varit att skriva svensk sf-historia. Andreas Nyblom har efterlyst en sådan. I väntan på att någon med helt nya ögon skriver svensk sf:s historia från Rökstenen till Dénis Lindbohm plus, får vi se vad Holmbergs del 2 kan innehålla.

BERTIL FALK

Taggar:

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22