I SKUGGAN AV AUSCHWITZ Förintelsen 1939–45

Oct 9th, 2015 | By | Category: 2015-10 okt, Recension

Omslag till I skuggan av AuschwitzAv Artur Szulc
Historiska Media, 2015
ISBN 978-91-7545-237-1, 256 sidor

Förintelsen är och förblir det mest människoförnedrande någon ideologi kunnat tänka ut. Grymheten, metodiken och precisionen i genomförandet av denna människoslakt (efter att först ha utnyttjat mängder av koncentrationslägrens fångar i slavarbete) i de många läger som i huvudsak byggdes öster om Tysklands gränser, saknar motstycke.

Artur Szulc är född 1976 i Polen men sedan 1981 bosatt i Sverige och har skrivit flera böcker och artiklar om Andra världskriget, oftast med fokus på sitt födelseland. Han är en mycket grundlig författare som i denna bok visar hur nazisterna stegvis kom fram till hur Förintelsen skulle genomföras. Han kommer med siffror som vi hört förut men som kanske bättre får oss att förstå det enskilda lidandet genom låta oss förstå mekaniken bakom förfarandet. Sculc förklarar hur mycket av giftgasen Zyklon B som behövdes för att vid ett enda ”duschtillfälle” ta livet av tvåtusen människor av vilka somliga tidigare hållits vid liv genom att tilldelas exakt så många kalorier som behövdes för att de skulle klara sig.

De tre koncentrationslägren Belzec (cirka 600 000 mördade mellan mars 1952 och augusti 1943), Sobibór (upp till 250 000) och Treblinka (750 000–900 000 döda), som tyskarna låt bygga i Polen, var centralplatser i den utrotningsfas som gick under namnet Operation Reinhardt. Det första av nazisternas förintelseläger var Chelmno. Ingen av dessa platser var lika effektiva som Auschwitz-Birkenau.

Det är en grotesk historia som berättas och som måste berättas om och om igen. Nazisternas nästan tvångsmässiga inställning till judar visade sig tidigt under kriget som startade 1939. I början mördades judar, romer och andra oönskade systematiskt men stadfästes 1942 som ”den slutliga lösningen” vid Wannseekonferensen. Den har felaktigt sagts vara starten på massmorden men detta visar Szluc inte är helt korrekt. Tidigare fick soldater skjuta fångar till döds, något som var kostnads- och manskapskrävande. Liken i massgravarna ruttnade i sommarvärmen och drog till sig uppmärksamhet. De behövde grävas upp och brännas. Därför behövdes bättre metoder och till att börja med gasades människor i bilar med lufttäta skåp, antingen med bilens egna avgaser men också med buteljerad kolmonoxid eller cyanvätegas.

Denna början ledde till planeringen och genomförandet av de förintelseläger med krematorier dit människor forslades i boskapsvagnar på järnväg från alla naziockuperade europeiska länder. Många människor var inblandade i planläggningen och effektiviseringen av detta folkmord. Det kom att bli en stor apparat, så stor att när det tyska nederlaget började stå klart lyckades man inte sopa igen spåren efter ohyggligheterna.

KJELL E. GENBERG

Artur Szulc

Artur Szulc. Foto Jonas Pettersson

Taggar: , , , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22