HUVUDET PÅ EN PÅLE Om statlig mörkläggning och terror i demokratier

Sep 27th, 2017 | By | Category: 2017-09 sep, Recension

Omslag till Huvudet påen påleAv Gunnar Wall
Semic, 2017
ISBN 978-91-552-6391-1, 453 sidor

Gunnar Walls författarskap är politiskt.  I sin nya bok Huvudet på en påle; om statlig terror och mörkläggning i demokratier tar han upp hur diktatoriska metoder i allt större utsträckning börjar användas av regimer som vi vant oss vid att se som demokratier. Politiska beslut genomförs i slutna rum utan att vara förankrade hos folk och opposition och när sådant inte är möjligt genom halvstatliga organ som arbetar i skuggorna medan ansvariga ministrar orerar om mänskliga rättigheter och demokrati. Vi har upplevt hur visselblåsare blivit hårt straffade utan att domstolar varit inblandade och hur krig startats av uppenbarligt lögnaktiga orsaker.

Gunnar WallInte ens Sverige är helt befriat från sådant. Gunnar Walls bok är en skarp varning och en uppmaning till alla att rikta ljudet mot de strukturer som är skadliga för demokratin och han påvisar genom exempel – kända och mindre kända – incidenter där de värderingar som alla maktmänniskor bekänner sig till har lagts åt sidan. Både politiska och andra haverier har mörklagts (eller åtminstone försökt mörkläggas). Han redogör för staters stöd för terrorism och hur de sanktionerat både mord och tortyr. Skicklig propaganda och påtryckningsmetoder får medborgarna, som makten mer ser som undersåtar, att sluta upp bakom ledarna. Det var i stort sådana lögner, hat- och hotfyllda påståenden som krattade manegen för en av världens nu viktigaste män: desinformationsmästaren Donald Trump.

Wall har gjort sig känd genom sin forskning om och granskning av Palmemordet. 1996 kom han med den tudelade boken Mörkläggning, statsmakten och Palmemordet där han bland annat penetrerade den så kallade Ebbe Carlsson-affären. För detta belönades han med Grävande Journalisters pris ”Guldspaden”.  Han har också skrivit om Palmeutredningen i böckerna Mordgåtan Olof Palme (2010), Konspirationer (2013) och Konspiration Olof Palme (2015). Även i denna går han in på det svenska traumat från den 28 februari 1986. Nästan hälften av den nya boken sammanfattar mordet, utredningen med alla de frågor som aldrig ställdes och Lisbeth Palmes roll i det hela.

Han tar också upp ubåtskränkningarna i början av 19080-talet som till del utgjorde bakgrund till den uppflammande hetsen mot Palme. Han avfärdar de officiella förklaringarna och har en egen teori som åtminstone i hans redogörelse får en plausibel prägel.

Sven Gunnar Wall är född 1951 och specialinriktad på samhälle, forskning och rättsfrågor.  Mellan åren 1980 och 1982 var han chefredaktör för Socialistiska partiets tidning Internationalen, där han fortfarande är medarbetare.

LEIF PETER JONSSON

Taggar: , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22