HITLER MOT STALIN Kampen på östfronten 1941–45

Jun 22nd, 2009 | By | Category: 2009-3, Recension

Omslag till Hitler mot Stalin

Av Niklas Zetterling
Prisma 2009

Det finns gott om böcker om andra världskriget.   Här är ett axplock av titlar från Wikipedia: Hitlers generaler, Operation Barbarossa, Andra världskrigets stora slag, Blixtkrig, Slaget om Kursk, Kharkov 1942, Försvaret av  Moskva, Leningrads belägring,, Stalingrad.

De flesta handlar om en batalj, en kampanj, ett slag eller en general. Få historiker och författare orkar ta itu med hela förloppet, ge oss ett helikopterperspektiv, en översikt som är både lättläst, trovärdig och källkritisk. Många skribenter och amatörhistoriker använde sig av ryska källor och officiella tyska handlingar  som var tillgängliga före murens fall.  På 2000-talet har vi fått nya källor och hemliga dokument från ryska och tyska arkiv som kastar nytt ljus över händelserna 1939–45.

Niklas Zetterling (forskare vid Försvarshögskolan som skrivit läroböcker och militärhistoriska verk), tar itu med hela förloppet på östfronten och berättar om kampen mellan Hitlers Tyskland och Stalins Sovjet på bara trehundra sidor. Det är en imponerande prestation. Niklas Zetterling återger hela skeendet ur makro- och mikroperspektiv, ifrågasätter gamla sanningar i historieböcker och avlivar världskrigets många myter.
Några av ofta förekommande påståenden om andra världskriget i litteraturen är
• Ryska armen var underlägsen den tyska
• Tyska inringningar var ”porösa” och ej effektiva.
• Tyska krigsmakten hade en genomtänkt strategi
• Tyska blixtkrigskonceptet innebär tätt samarbete mellan pansar, infanteri och flyg
• Tyska soldater visade en hårdför inställning mot civilbefolkning

Tvärtemot rådande uppfattning bland många ryska historiker hävdar Niklas att ryska styrkor var överlägsna de tyska vid krigets utbrott.

En annan intressant paradox är att sovjetiska underrättelsetjänsten har överskattat tyskarnas styrka samtidigt som tyskarna tenderade att underskatta den sovjetiska stridsviljan.  Sovjetiska krigsmakten förfogade över 23.000 stridsvagnar och 200.000 flygplan vid krigets utbrott. Om ryssarna var så överlägsna hur förklarar man det svidande nederlaget i början av kriget och de omfattande sovjetiska förlusterna? Personförlusterna uppgick till mer än två tredjedelar av utgångsstyrkan på vissa fronter, t ex har 500.000 liv gått förlorade  under striderna i Vitryssland. Författaren gör ett gediget jobb med att förklara paradoxen och belysa konfliktens mekanismer.

Författaren målar upp krigstavlan med stora penseldrag. Det är giganternas kamp – Tredje riket mot Stalins imperium. Det är intressant att notera att två personer styr hela utvecklingen, lägger sig i vartenda beslut och har avgörande inflytande på händelseförlopp. Dessa två härskare ”petar i alla grytor” och styr operativ och strategisk planering med fast hand. Författaren skriver: ”De exakta orsakerna till Stalins beslut är svåra att fastställa med stor säkerhet, men det synes som om han förde en argumentation utifrån politiska, snarare än militära bevekelsegrunder”. Hitler däremot såg ut att vara raka motsatsen och agerade utifrån militära bevekelsegrunder. Det är som bokens titel säger, tvekamp mellan två tyranner som utspelar sig på östfronten. Tvekamp som resulterat i att mer än två miljoner liv går förlorade i Ryssland.

I boken finns även avsnitt som ägnar sig åt de mindre aktörerna på östfronten. Vad gjorde rumänerna, vilka prioriteringar, gjorde finnarna, vad drev ungrarna? Jag själv fann stycken om Finlands agerande mycket intressanta. Att en liten nation visar så stor integritet trots att den befinner sig i konfliktens mitt inklämda mellan två stormakter väcker beundran.

Till slut vill jag citera författaren: ”Sedan 1990-talet har en stor mängd värdefullt underlag blivit tillgänglig… Om materialet inte behandlas på ett lämpligt sätt riskerar vi att få nya myter serverade och många gamla återuppvärmda.”

Niklas Zetterling serverar inte någon gammal skåpmat, han avlivar många myter och bjuder läsaren på en smakfull läsupplevelse.

ANDRE LOUTCHKO

Niklas Zetterling. Foto Cato Lein

Niklas Zetterling. Foto Cato Lein

Taggar: , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22