HENRYS BOK

Sep 13th, 2009 | By | Category: 2003-1, Recension

Av Barbara Vine
The Blood Doctor, 2002
Översatt av Ylva Stålmarck
Wahlström & Widstrand 2002

Barbara Vine, pseudonym för deckarskrivande Ruth Rendell, inleder boken med ett släktträd. Detta släktträd får läsaren anledning att återvända till åtskilliga gånger. Genetiska frågor står nämligen i centrum i denna spänningsroman med psykologiskt djup.

Martin Nanther finner i papperen efter sin mor som nyss avlidit tecken som tyder på att hans farfar inte var den helgjutna personlighet han haft namn om sig att vara. Farfadern var läkare, specialiserad på blodsjukdomar, och hovläkare hos drottning Victoria, som hade blödarsjuka i släkten. Farfadern adlades för sina tjänster, levde ett synbarligen oförvitligt liv, skrev mycket – såväl vetenskapliga alster som dagboksanteckningar – men i sitt skrivande utelämnar han både viktiga och avgörande händelser i sitt liv. Ett av hans barn antyder mot slutet av sitt liv att fadern utfört oförlåtliga handlingar.

Martin genomgår själv en svår tid på det personliga planet samtidigt som han blir alltmer intresserad av farfaderns gåta. Dessa två skeenden vävs samman mot bakgrund av genetiska frågor i denna genuint spännande roman. Här finns ingen action, inget brott i vedertagen mening och ingen detektiv. Istället finns här en välskriven psykologisk roman om en gåta, där lösningen är kopplad till fenomenet blod. Boken är engagerande och i klassisk mening spännande: något att se fram emot till kvällsläsningen.

KERSTIN WALL  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22