HEMLIG HANDLING

Sep 19th, 2009 | By | Category: 1995-1, Recension

av Sven Olov Stalfelt
Samspråk 1994

”Ett Östersjödrama 1957”. Så rubricerar Stalfelt Hemlig handling, som enligt hans egna uppgifter bygger på autentiska händelser. Det ska alltså verkligen ha ägt rum en svensk spioninsats riktad mot en sovjetisk flottmanöver i Östersjön 1957; utförd av en grupp om sex personer där dock endast en av dem visste vad operationen gick ut på.

Romanens faktiska bakgrund är mycket svårbedömd och man tvingas lita på författarens uppgifter. Stalfelt uppger sig ha ändrat de inblandades namn, av hänsyn till deras familjer.

Stalfelt anger som sitt syfte med romanen att få fram vem som bar ansvaret för spioninsatsen. Han gör dock ett tämligen oinspirerat jobb, med klara lån i sin intrig från den vanligast förekommande internationella thrillerrekvisitan och med ett knastertorrt språk som allra mest förtjänar beteckningen glanslöst.

Spänningen i Hemlig handling inskränker sig till ett absolut minimum och man får aldrig något grepp om varför den här spionoperationen; valhänt utförd för övrigt, under det kalla krigets frostigaste år, alls ägde rum.

Enligt Stalfelt tillfångatogs de sex svenskarna och placerades i sovjetiska fångläger. Hemlig handling efterlämnar många frågetecken, men tyvärr lyckas alltså författaren uppamma föga intresse hos läsaren för sin statiska framställning av fallet.

ROLF NILSÉN  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22