HELT VANLIGA MÄN

Sep 15th, 2009 | By | Category: 1998-3, Recension

Av Christopher R. Browning
Ordinary Men 1992
Översatt av Inger Johansson
Norstedts 1998

Kan vanliga människor bli mördare enbart för att de utsätts för grupptryck eller tror att de karriärmässigt kan vinna på att skjuta ner oskyldiga människor? Författaren svarar ja på den frågan i den märkliga och gripande boken om tyska Reservpolisbataljon 10l, som på morgonen den 13 juli 1942 gick in i den polska byn Jósefów. Innan en ny dag kommit hade de urskillningslöst skjutit 1.500 av byns 1.800 judiska invånare. Under de följande sexton månaderna var de med om att avrätta ytterligare 38.000 judar och sänder 45.000 till en säker död i koncentrationslägret Treblinka.

De var inga soldater, sorterade varken under Wehrmacht eller Gestapo, utan var män för gamla för att kallas in till militärtjänst.

Det var få av dem som nekade att döda, fast det visade sig att de som vägrade inte blev straffade eller utfrysta. Boken fick åtminstone mig att fundera över om jag skulle göra likadant själv om en sådan situation uppstod.

Före läsningen hade jag svarat nej; efter läsningen uppstod tveksamhet. Hur är vi människor egentligen funtade?

Browning har skrivit en märklig och mäktig bok som många borde skaffa sig.

KJELL E. GENBERG

Taggar:

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22