HEDERSKRIGET Hur Österrike–Ungern startade det första världskriget

Jan 8th, 2015 | By | Category: 2015-01 jan, Recension

Omslag till HederskrigetAv Andreas Danielsen
Atlantis, 2014
ISBN 978-91-7353-709-4, 288 sidor

Under förra året kom en hel del böcker med olika och ibland samstämmiga teorier om varför det som engelsmännen kallar ”det stora kriget” startade 1914 efter skotten i Sarajevo. I denna intressanta och smått kontroversiella bok kommer Andreas Danielsen med en egen förklaring och den kan väl vara så god som någon annan.

De gängse förklaringarna har i årtionden gått ut på att första världskriget berodde på den starka rivaliteten mellan de kapprustande stormakterna i Europa. Danielsen menar att detta inte är orsaken till kriget, blott en förklaring av hur kriget spred sig. I stället anser författaren att krigsutbrottet berodde på en enda mans sårade heder. Attentatet mot Habsburgmonarkins tronarvinge Franz Ferdinand och hans maka i Sarajevo den 28 juni 1914 gjorde att Wiens härskare, den åldrande kejsaren Fans Josef I och hans rådgivande utrikesminister, greve Leopold Berchtold, genast lade skulden på Serbien eftersom denna balkanstat sedan länge konspirerat mot Österrike-Ungerns styre i Bosnien och Hercegovina. Det tog dessa två ”hedersmän” en månad att bestämma sig. Sedan lät de sina trupper bombardera Belgrad – en åtgärd som kort tid därefter fick andra europeiska länder att dra ut i ett krig som förödde kontinenten under åren 1914–1918.

Andreas DanielsenI alla år har Tyskland framställts som den store skurken men Daniensen anser att det var den österrikisk-ungerske kejsaren som djupt sårad förklarade Serbien krig. Om detta angrepp uteblivit skulle, enligt författaren, världskriget inte ha utbrutit 1914, om ens någonsin. Efter krigsutbrottet mot Serbien utverkade Wien ett löfte om Tyskland assistans om konflikten visade sig spridas. Frans Josef och Berchthold avvärjde alla medlingsförsök trots att de förstod att Ryssland skulle ställa upp på Serbiens sida och trots att Habsburgsmonarkin skulle falla om ett storkrig utbröt. Dessa båda herrar ville ha krig om de så själva skulle gå under på köpet. Serbien måste straffas till varje pris. ”Om vi skall gå under, så skall vi göra det hedersamt”, sa Frans Josef som menade att mordet på rikets tronföljare var en exempellös skymf.

Danielsens bok är en gedigen och intressant redogörelse över en stat som i sin kärna var feodal, ovillig att låta sig moderniseras och styrd av envåldshärskare. Österrike-Ungern var familjen Habsburgs egendom och med det man äger kan man göra vad man vill.

Men att redogörelsen är gedigen och intressant betyder inte att den måste vara helt sann. Enligt andra bedömare oroade man sig inom dubbelmonarkin mer för inre slitningar än för yttre hot och Danielsens påstående om att kejsaren i personligt vredesmot skulle ha startat kriget motsägs av en del andra historiska fakta.

Men, som sagt, det är en intressant och tänkvärd bok.

PER MAGNUSSON

Taggar: , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22