HÅRKLUT HORKLUT Döda flickors drömmar

Jun 13th, 2014 | By | Category: 2014-06 juni, Recension

Omslag till Hårklut HorklutAv Bo Karlberg
Vulkan 2014 978-91-87669-77-4,  452 sid

Jag tycker om den här släktsagan med dess raka narrativ. Trots att författaren inte är så intresserad av gestaltning lyckas han ändå få fram en spänning och ett intresse för de människor han beskriver. Det enda jag inte riktigt begriper är titeln – ärbara hustrur bar hårklut medan kvinnor legat med män före äktenskapet tvingades bära en särskild horklut med avvikande färg – som anspelar på en begränsad tid av de sjuttio år från 1872 då berättelsens ena huvudperson föds, fram till år 1942 den tid under vilken berättelsen fortskrider. I ett slags appendix daterat 1993 redovisas de sista breven i familjedramat.

Människorna i berättelsen hör från början hemma i ett litet torp på Hallandsåsen och centralgestalt är Tilda – tösen som kommer till världen 1872. År för år får vi följa henne och hennes släktingar och får veta hur världens stora händelser sipprar ner till det enkla folket på gränsen mellan Skåne och Halland. Gud, prästen och de världsliga myndigheterna sade till dem vad de skulle tro på och vad de skulle tycka om saker och ting. Nästan alla lydde och dessa såg med misstro på de nya rörelser som ville förändra tillvaron.

Bo KarlbergAtt skildra ett historiskt skeende genom en enskild människa eller en liten grupp människor är inget nytt och tycks ha blivit extra populärt i dessa dagar. Jonas Jonasson och Jan Guillou gör det och ingen av dem var först. Till skillnad från dessa två undviker Karlberg att försöka vara avsiktligt rolig och hans underklassmänniskor gör visserligen en klassresa men når inga stora höjder på samhällsstegen.

Naturligtvis finns de händelser med som kom att beröra människor, på när eller långt håll. Här finns beröringspunkter till Selma Lagerlöf och hennes tudelade roman Jerusalem, här hamnar vi på Titanic och de två världskrigen ses från ett lågt perspektiv.

Det är kvinnorna som mest intresserat författaren. De som utmärker sig i romanen är starka nog att klara av svåra omständigheter. De är ofta förståndigare än männen och i synnerhet är de uthålliga.

Det betyder inte att männen skildras med förakt. De försöker också, på olika sätt, ta sig ur kroppsarbetets erbarmliga slit. Somliga lyckas.

Det finns mitt bland de kärleksbestyr som relateras (ja, det är på sitt vis en kärleksroman) också ett spänningsmoment som bygger på dolda hemligheter.

Bo Karlberg är född 1942 och detta är hans debut som romanförfattare. Han är i botten ingenjör men har arbetat inom journalistik, kultur, pedagogik och ledarskapsutveckling. Romanens Tilda är hans mormor.

KJELL E. GENBERG

Taggar: , , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22