FURSTEN

Mar 26th, 2009 | By | Category: 2009-2, Recension

Omslag till Fursten

Av Niccoló Machiavelli
De principatibus senare Il principe 1513
Översättning av Marco Morner
Natur &Kultur 2009

Machiavelli levde åren 1469−1527. Han var filosof, statsman och historiker. Han skrev Fursten 1513 efter det att han fråntagits sitt ämbete som sekreterare i republiken Florens utrikesstyrelse, fängslats och torterats. På nära håll bevittnade han den turbulenta italienska inrikespolitiken och som sändebud till de europeiska hoven kom han i kontakt med samtidens ledare som påven Julius III och kejsar Maximilian I.

”Att fursten nu ges ut i en ny översättning är dock framför allt motiverat av att det är en grundtext i politisk teori som haft stor betydelse för den politiska vetenskapen, filosofin och de fria konsterna. Den tidigare svenska översättningen av Karin Hybinette (1958) hade inte möjligheten att dra nytta av den omfattande textkritik som vuxit fram under det halvsekel som gått”, skriver översättaren Marco Morner i ett 25 sidor långt förord.

Niccolo Machiavelli

Machiavellis ursprungstext är förlorad. Hans egen text trycks första gången 1532 i Rom fem år efter författarens död. Den här versionen lästes under tre sekel. 1899 publiceras den första vetenskapliga utgåvan, baserad på sex manuskript. Idag känner man till nitton manuskript, några av dessa härrör med stor sannolikhet från Machiavellis livstid.

Några exempel ur boken. Kapitlet Vad en furste bör göra för att bli beundrad och ryktbar säger ”En furste högaktas också av att han förbehållslöst tar ställning, vare sig han är en verklig vän eller en övertygad fiende. En hållning som alltid är att föredra framför att förbli neutral.” Inte typiskt svenskt inte.

Kapitlet Om de rådgivare som fursten har vid sin sida: ”Det första man gör för att få en bild av fursten och hur han tänker är att studera de män han har omkring sig. Är de dugliga och lojala, kan man utan tvekan anse fursten vis eftersom han insett deras duglighet och dessutom kunnat bevara dem lojala.”  Kallas det truismer eller plattityder?

Kapitlet Hur man undviker smickrare: “Fursten ska … aldrig ångra ett beslut han tagit. Gör man inte så, blir smickrarna ens undergång eller så får man ständigt ändra sig efter hur vinden blåser: effekten blir att anseendet går förlorat.” Idag är detta mycket aktuellt då politiker och företagsledare på löpande band gör sina så kallade pudlar. Pudel på pudel skulle man kunna säga.

Jag skall inte recensera Fursten. Här ges så många tolkningsmöjligheter bland självklarheter, bland tankar om makten och ledarens makt.

Det är tusentals som diskuterat och analyserat den här boken genom seklerna, men läs själv Fursten, och skaffa dig en egen uppfattning..

LENNART HÖGMAN

Taggar: , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22