FRÄMLINGEN: OUTLANDERSERIEN – I

Apr 12th, 2015 | By | Category: 2015-04 apr, Recension

Omslag till FrämlingenAv Diana Gabaldon
Outlander, 1991
Översättning Sven Christer Swahn
Bookmark förlag, 2014
ISBN 978-91-7547-091-7, 735 sidor

Främlingen handlar om Claire Randall, en sjuksköterska som tillsammans med sin make reser till Skottland på semester hösten 1945. De har varit skilda åt under kriget och resan ska få dem att hitta tillbaks till varandra. Men istället förflyttas Claire tillbaks i tiden, till 1740-talet.

Främlingen i bokens titel är alltså Claire. Men det kan också vara den främling som hon möter: den unge skotske ädling som hon möter och snabbt förälskar sig i, och gifter sig med (!). Boken följer deras relation från den nyförälskade passionen till den mer komplicerade fas då de ska lära känna varandra på djupet.

Claires och Jaimes relation utspelar sig mot bakgrund av släktstrider bland de skotska klanerna. Det finns en större berättelse om politiska motsättnigar mellan Skottland och England, men den lyfts inte fram förrän i slutet. I Främlingen etableras karaktärer och relationer som ska placeras i historiska skeenden under seriens senare delar.

Claires tidsresa placerar henne i en tid som väsentligt skiljer henne från det 1940-tal hon lämnar, men det är skillnader som hon överkommer enkelt. Eftersom hon är sjuksköterska skulle man förvänta sig att hon tyckte att bristen på hygien och modern medicin var besvärande, men hon klarar sig bra med läkeörter och whisky.

Boken har många kvaliteter. Språket flyter ledigt och uppbyggnaden är tillräckligt skicklig för att den trots omfånget inte känns för lång. Snarare är det tvärtom. Detaljrikedomen gör den främmande världen mer levande – ett vanligt knep inom fantasygenren och en anledning till genrens rikedom av tegelstenar.

Det problematiska i boken ligger istället på det idémässiga planet, i de värderingar som boken ger uttryck för. Det går nämligen att läsa boken som en civilisationskritisk samtidskommentar, och som sådan ger den uttryck för en del svårtolkade värderingar.

Diana GabaldonGabaldon använder 1700-talets Skottland som arena för Claires frigörelse. Livet framstår som mer enklare och mer naturligt än det moderna. Det är en mer fysisk och mer våldsam tid – men samtidigt upplever Claire att våldet är mer moraliskt än det moderna. Hon jämför den tidens krig, där soldater möter varandra öga mot öga, med det opersonliga andra världskriget.

Claires frigörelse är också avhängig män. Det är genom att ge sig hän åt den fysiska passionen med Jaime som hon kan släppa sitt förflutna. Men därigenom skapas också ett beroendeförhållande, och även om Claire vill ha en något mer självständig roll gentemot Jaime än vad som kanske var brukligt vid denna tid, så tillåter han bara det fram till en gräns. När hon överskrider den och tar för mycket initiativ så misshandlar han henne.

Visserligen har Claire svårt att finna sig i att Jaime slår henne (och hon får honom att lova att aldrig göra det igen). Men hon accepterar samtidigt hans skäl till att slå – det är genom att känna saker med kroppen som man lär sig saker på allvar. Han berättar länge om hur kärleksfullt hans far slog honom under hela uppväxten. Kroppsligheten är central för Gabaldons 1700-tal.

Det finns ytterligare en man som Claire måste förhålla sig till. Bokens antagonist heter Jonathan Randall och är en sadistisk, impotent och homosexuell engelsk befälhavare som dessutom är en dubbelgångare till Claires make. Här ställs den naturlige mannen mot den konstlade, och när Randall gör närmanden mot Jaime ser vi hur den konstlade mannen precis som kvinnan Claire längtar efter den enklare och mer äkta mannen från förr.

Gabaldons samtidskritik mynnar ut i en guldåldersmyt – Claires 1700-tal var en enklare tid då människorna var mer äkta. Det moderna livets framsteg inom teknik, kultur och samhälle är ingenting som Claire saknar, annat än någon enstaka längtan efter penicillin, samt en viss irritation över samtidens vidskepelse (när hon är på väg att brännas som häxa).

1700-talet blir i Främligen ett sagoland, och romanen är tänkt som eskapism. Men sagolandet har sina brister, även om Claire inte ser dem, förblindad som hon är av kärlek till Jaime. Tyvärr verkar Diana Gabaldon inte heller se bristerna, utan snarare lyfta fram dem som dygder.

GUSTAV KÄLLSTRAND

Främlingen är den första delen i serien som totalt omfattar åtta böcker. Samtliga har getts ut i en jubileumsutgåva. Övriga delar heter Slända i bärnsten, Sjöfararna, Trummornas dån, Det flammande korset, Snö och aska, Som ett eko, Skugga av svek

Taggar: , , , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22