Förre Dast-redaktören skriver om det heliga

Dec 31st, 2010 | By | Category: 2010-4, Notis, Recension

Omslag till Det sakralaDET SAKRALA
Redaktör Guido Zeccola.
Denna bok presenterar ett urval av essäer, artiklar och porträtt som har publicerats i Tidningen Kulturen sedan 2006.
h:ström – Text & Kultur i samarbete med Tidningen Kulturen 2010

Förre DAST-redaktören Bertil Falk är en mångsidig kulturskapare. Han är bl a känd som utgivare av gamla deckarhistorier från populärlitteraturen (Zen Zat). Nu sätts hans absurda pjäs om poeten Arthur Rimbaud, Järtecken, upp på Petersgårdens Drama i Lund. Som om inte detta var tillräckligt så medverkar Bertil Falk dessutom i antologin Det sakrala om Olof Hartmans dramatik i essän Från tablåspel till kyrkodrama.

Hartman började 1945 med julspelet Att följa en stjärna skrivet för eleverna vid Söringe folkhögskola. En anspelning till den då aktuella världspolitiken finner Falk i en av replikerna:

Sopa, sopa patriot,
under tandagnissel
herrefolkets vapenskrot.
Sopa, sopa
sönderbrutna gissel.

Efter denna början går Hartmans utveckling enligt Falk  “baklänges” – om man jämför med det grekiska dramat. Hartman inleder med ett julspel, fortsätter med ett drama och hamnar slutligen i kulten. Hans teologi är hela tiden densamma: Gud är Kärleken!

Crister Enander berättar lärt och intressant om Mäster Eckehart i Erfurt. Mäster Eckehart även benämnd Eckhart och Eckart, levde omkring 1260 och 1328 och var alltså äldre samtida till vår Heliga Birgitta.  Han var tysk dominikanermunk som 1298 – osäkert årtal – utnämndes till prior i klostret i Erfurt och sedan blev provinsföreståndare för hela Sachsen. Över 60 kloster låg därmed under hans ansvar.

När Mäster Eckehart predikade för nunnor som inte behärskade latinet så väl som munkar, använde han tyska och skapade därmed ett nytt andligt språk som fick betydelse i sekler.  Dock åtalades han för irrlärighet och dog 30 mars 1328, innan processen hade avslutats.

Om en högintressant och förbisedd svensk konstnärinna Violet Tengberg, skriver Lena Månsson, som träffat och samtalat med henne. För kvinnliga konstnärer har tyvärr ofta könstillhörigheten varit ett stort hinder i karriären.

Violet Tengberg föddes 1920 i Västmanland. Som ung fick hon uppenbarelser och hon utbildade sig på den kända Valands konstskola i Göteborg och skrev en magisteruppsats om William Blake, en inspirationskälla för henne. Tengberg ställde ut och fick lysande kritik.

Violet Tengberg upplever sig som åsyna vittne till Kristi korsfästelse och delaktig i Jesus födelse. Hon är ett medium för gudomlig inspiration och menar sig ha ett profetiskt uppdrag. Hon betraktar sina bilder som väv av liv. “Varpen är satt långt innan väven påbörjas. Jag sköter skytteln som är min pensel.”

Det sakrala – Texter om det sakrala och det heliga är en ovanligt intressant och givande bok. Redaktören Guido Zeccola har skrivit en introduktion som är inträngande, öppnar perspektiv och fascinerar. Hela boken berikar ens liv och ger mycket att fundera över. Själv läste jag den under julhelgen och kan intyga att jag sällan mött mer värdefulla och livsutvecklande texter.

JEAN BOLINDER

Taggar: , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22