FÖRÖVARNA BESTÄMMER VILLKOREN Raoul Wallenberg och de internationella hjälpaktionerna i Budapest

Apr 2nd, 2016 | By | Category: 2016-04 apr, Recension

Omslag till Förövarna bestämmer villkorenAv Klas Åmark
Albert Bonniers Förlag, 2016
ISBN 978-91-0-015-409-7, 338 sidor

Bilden av Raoul Wallenbergs livräddande gärning under andra världskriget förändras utan att förminskas i Klas Åmarks noggranna genomgång av vad som hände med judarna under den nazistiska ockupationen av Ungern 1944. Författaren utgår i sin bok Förövarna bestämmer villkoren från källmaterial som först på senare tid blivit tillgängligt samt på ny forskning i redogörelsen av den största samlade hjälpaktionen för judarna under Förintelsen. I litteraturen, särskilt i Sverige och USA, har Wallenbergs insats beskrivits som om han var den ende hjälparen men Åmark påvisar att de insatser som gjordes för att hindra ungerska judar från att skickas till gaskamrarna var en internationell gruppinsats.

När tyskarna tog över makten i Ungern i mars 1944 behöll den ungerska förvaltningen sin status som stat med egen regering och därmed hade internationell diplomati möjlighet att spela en roll. Tyskarna var trängda – Röda armén närmade sig – men den nazistiska ledningen var ändå fast besluten att göra Europa judenfrei. I juli försökte den ungerska ledningen hindra deportationerna till Auschwitz för att i möjligaste mån vinna poäng hos de allierade. Den chansen försvann i och med pilkorsarnas statskupp i oktober.

In kommer nu Raoul Wallenberg och Röda korsets Friedrich Born från Sverige och efter krigsslutet ett år senare börjar mytbildningen om honom och de skyddspass – dokument med oklar juridisk betydelse – som påstods lura de människor som bestämde. Åmark visar att dessa dokument inte lurade någon. I själva verket var det de ungerska myndigheterna som bestämde hur alla internationella hjälpinsatser fick gå till. Och internationellt var det: Wallenberg var inte alls ensam, och hans räddningsinsats var blygsammare än de 100.000 judar han påstås enligt ”legenden” skyddat från gasdöden. Det troliga är att de räddade var en tiondel av denna siffra, vilket ändå kan sägas vara betydande.

På plats i Ungern fanns också andra som gjorde vad de kunde – ofta med risk för det egna livet. Bland dem fanns schweizaren Carl Lutz (som nog var först med innovationen skyddspass), det påvliga sändebudet Angelo Rotta (med medarbetaren Gennaro Verrolino), Giorgio Perlasca, som representerade spanska diplomatkåren, svenska Röda korsets Asta Nilsson, Nina och Valdemar Langlet, också från Sverige samt nunnan Sára Salkházi som mördades av medlemmar i det nazistiska och judefientliga Pilkorspartiet. För att inte tala om ledande judar och ungrare som började förstå vad nazismen innebar. Åmark hävdar att svensk historieskrivning förringat dessa insatser.

Men imponerande systematik går Klas Åmark igenom hur de olika hjälporganisationerna fungerade och hur de, trots vissa motsättningar, samarbetade och försökte lösa de konflikter som oundvikligen uppstod i förhållandet till landets myndigheter. Mycket av framgångarna berodde på att det i Ungern – till skillnad mot andra naziockuperade länder – fanns utländska beskickningar. Men allra viktigast var nog att det fanns en mängd hjälpaktioner som pågick samtidigt och att de i viss mån kunde räkna med assistans av både judar och andra medborgare.

Arkitekten, affärsmannen och diplomaten Raoul Wallenberg föddes 1912 i Lidingö. Sommaren 1944 skickades han som Sveriges särskilda sändebud till Budapest för att genomföra hjälpinsatser för ungerska judar. Under striderna om den ungerska huvudstaden greps han den 17 januari 1945 av den sovjetiska säkerhetstjänsten NKVD och försvann. Enligt Ryssland avled han 1947 i ett fängelse i Moskva.

Klas Åmark (född 1944) är professor emeritus i historia vid Stockholms universitet. Han har på senare år bedrivit omfattande forskning om Sveriges position under andra världskriget, och bland annat samordnat forskningsprogrammet “Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och Förintelsen”.

KARL HJELM

Klas Åmark

Klas Åmark. Foto Peter Jönsson

Taggar: , , , , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22