FLAMMAN OCH SKUGGAN

Sep 12th, 2009 | By | Category: 2003-2, Recension

Av William Butter Yeats
Översatt ur bl.a. Mythologies 1939 av Arthur Isfelt
Alastor Press 2002

William Buller Yeats (1865-1939) fick knappast sitt Nobelpris i litteratur 1923 för sina sagors skull. När nu Alastor Press kommer med Flamman och Skuggan, en blandning av noveller, novellartade skisser, tankeskärpande eftertänksamheter, ockulta notiser, prosaskisser eller hur man ska rubricera dem samt enstaka i texten inlagda poem, så ligger de bra i tiden. Det handlar om texter från sekelskiftet kring 1900 och i varje fall prosan är alldeles utmärkt översatt av Arthur Isfelt. Man kan utan överdrift kategorisera boken som ren fantasy.

Till skillnad från Tolkiens Ring-sagor och Harry Potter, där demarkationslinjen mellan orcher och hober, mellan ondska och godhet är klar och tydlig, så finns ingen sådan gräns hos Yeats, vilket både är fascinerande och förvirrande, inspirerande och irriterande. Den Förkastades Korsfästelse liksom Vår Kvinna av Kullarna är t.ex. berättelser, där Yeats vänder upp och ner på mina begrepp. Det skulle nog kännas väldigt frustrerande om det handlade om långa texter, men Yeats historier är föredömligt korta. Efter varje skildring har jag möjlighet att smälta min förvirring. Dessa övernaturliga redogörelser, inte sällan av stor skönhet, innehåller en del spännande handling samtidigt som de väcker frågor av mystisk och existentiell natur, men man kan inte förvänta sig några tydliga svar. I så måtto handlar det om ett märkligt ”famlande”, som kanske hör hemma i de keltiska och kristna traditioner, som oscillerar mellan den hedendom och den kristendom, som Yeats bygger sina sagolika skrönor på.

Yeats texter är inte förutsägbara i konventionell bemärkelse även om jag under läsningens gång tycker mig hamna alltmer i fas med dessa trolska historietter. Det handlar om mycken vandring utan att nå mål, som Röde Hanrahan, mannen som i ett hallucinatoriskt rus missar sin älskade i tid och rum. Poeten Hanrahan är en annorlunda hjälte från potatisarnas och fattigdomens smaragdö. Han utgör en återkommande, tunn tråd fram till sin död i Flamman och Skuggan.

Bokens värde förhöjs av J. O. Almblads introduktion, en biografisk kronologi och en notapparat som bl.a. förklarar keltiska anspelningar. Malmöbaserade småförlaget Alastor Press har med Yeats gjort ännu en föredömlig insats. Flamman och Skuggan är en samling drömmar för den som till omväxling vill söka sig bortom den mer förutsägbara fantasy, som dominerar tillvaron både i våra bokhyllor och på bio, en fantasy där det goda alltid vinner.

BERTIL FALK

Taggar:

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22