FINNEGANS LIKVAKA

Sep 20th, 2021 | By | Category: 2021-09 sep, Recension

Omslag till Finnegans likvakaAv James Joyce
Finnegans Wake, 1939
Motsvariggjord på svenska av Bertil Falk
Omslag av Iris Brinkborg
Aleph Bokförlag, 2021
ISBN 978-91-87619-57-1, 496 sidor

James Joyces litterära rebus Finnegans Wake, som kom ut på engelska 1939, två år före författarens död, har aldrig försvenskats i sin helhet förrän nu. När Bertil Falk – tidigare redaktör för Dast Magazine och en flitig ordbrukare inom många litterära genrer – nu ger ut Finnegans likvaka är han noga med att påpeka att det inte är en översättning och inte heller någon tolkning av texten utan ett motsvariggörande. Bertil (född 1933) började arbeta med Finnegans Wake under jullovet 1954–1955 och har 66 år senare rott projektet i land.

James Joyces (1882–1941) ”roman” räknas som ett centralt verk i den litterära modernismen men få har begripit upphovsmannens intentioner. Texten är fylld av begrepp som anses vara nykonstruktioner av befintliga ord, semantiska lekfullheter som roar och kanske kan ses som poesi. Oftast är det skrattretande bisarrt och Bertil Falk, som själv är en stor humorist, har här excellerat i språkekvilibristik i sin motsvariggöring av Joyces inre monologer. Ord som inte finns men ibland har likheter med ord som finns tyder på att Falk haft roligt i sitt motsvariggörande.

Bertil FalkEfter att Joyce gett ut Ulysses (svensk titel Odysseus) började han skriva Finnegans Wake under arbetsnamnet Work in progress. Den publicerades först i delar i olika tidskrifter och eftersom författaren bryter mot gängse ramar när det gäller både handling och form, är belamrad med häftiga kast, märkliga förvrängningar av symboler, ord, fraser och associationer har Finnegans Wake gett upphov till litterära diskussioner, inte enbart om språkbehandlingen utan också om dess cykliska struktur (här har den liggande åttan verkligen kommit till heders) med tre större delar och en kortare fjärde där man i slutet och får en hänvisning till början. Cirkeln är sluten.

Försök att ”översätta” boken i sin helhet har gjorts. Den fanns på tio olika språk och efter 2021 på elva. Delar har försvenskats tidigare, bland annat av Mario Grut (2001) och Lars Johansson (2018).

Denna bok är inte det enda maratonarbete Bertil Falk har utfört. För ett år sedan kom han på samma förlag ut med Faktasin Den svenskspåkiga science fictionlitteraturens historia i tre band. 2016 väckte han stor uppmärksamhet i Indien med boken Feroce: The Forgotten Gandhi. Den tog honom 40 år av forskningsarbete att färdigställa och resulterade i att han fick göra en omfattande föreläsningsturné över subkontinenten.

KJELL E. GENBERG

Taggar: , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22