FANTOMDILIGENSEN

Sep 19th, 2009 | By | Category: 1995-4, Recension

Av Karl G. Fredriksson (red)
Legenda 1995

Antologier utgör alltid ett problem. Svensk redaktör, utländskt innehåll. Placering? Efter läsningen av dessa viktorianska spökhistorier slöt jag ögonen och tänkte på England, varefter anmälan hamnade under svensk vinjett.

Fredriksson är ute på farliga vägar, bildligt och praktiskt. Hur skall MTV-generationen ta emot berättelser där läsaren tvingas försjunka i ett nästan kontemplativt tillstånd för att på bästa sätt tillgodogöra sig händelseförloppet? Det tar tid att komma in i dessa spökhistorier. De börjar sakta, fortsätter sakta och huvudpersonerna är inga Rambo-typer. Men efterhand börjar det bli ruggigt. Den som förväntar sig en rationell förklaring på slutet (som man vant sig vid i andra berättelser) väntar förgäves. Jag börjar nu spara till öppen spis för att ha rätt miljö vid en omläsning av boken.

KJELL E. GENBERG  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22