FAKTASIN Den svenskspråkiga science fiction-litteraturens historia

Aug 30th, 2020 | By | Category: 2020-08 aug, Recension

Omslag till Faktasin 2Band 2: Från andra världskriget till och med 1960-talet
Av Bertil Falk
Omslagstecknare Nicolas Krizan
Aleph Bokförlag, 2020
ISBN 978-91-87619-47-2, 285 sidor

Bertil Falk (född 1933), författare inom flera genrer och förläggare, är själv något av en levande legend inom svensk fantastik. Inom sf debuterade han som författare redan 1946 i Stockholms-Tidningen med novellen ”Tripp i rymden”. Han återupplivade Jules Verne-Magasinet 1969 och som journalist arbetade han sedan på bland annat Kvällsposten och på TV3:s nyhetsredaktion i London. År 2016 rönte han stor uppmärksamhet i Indien genom sin mäktiga bok Feroze — the Forgotten Gandhi där han trots sin höga ålder gjorde en omfattande föreläsningsturné.

Jag skrev om första delen i denna makalöst underbyggna trilogi tidigare i år och nu har andra bandet blivit utgivet. Det var inte Falk som myntade uttrycket Faktasi som ersättning för sf – det gjorde Sture Lönnerstrand, som slog samman orden fakta och fantasi. Del två innehåller berättelsen om tre epoker som Falk kallar Det rasande fyrtiotalet, Det fabulösa femtiotalet och Sextiotalets fiktiva visioner och precis som i den tidigare volymen presenteras alla författare – och jag menar alla – som skrivit något som under sin skrivarbana snuddat vid faktasin. Gamla kända namn och helt okända namn presenteras i längre eller kortare beskrivningar som det är lätt att fastna i, liksom i de utdrag av deras noveller och romaner som Falk finner särskilt intressanta.

Han berättar om kultursamhällets hysteriska fördömanden av det för dåtiden så nya och förfärliga berättande om rymdresor, monster och konstiga hjältar, dystopier och teknik som kunde förändra – eller förstöra – världar. Namnet Jules Verne-Magasinet häcklades eftersom man tyckte att innehållet i tidningen förminskade den store franske författarens namn och gärning. Där håller Falk delvis med och menar att den kanske borde ha döpts till H. G. Wells-Magasinet. Men tidskriften, oavsett namn, blev ett forum för svenska sf-författare som Sture Lönnerstrand, Dénis Lindbohm och många andra.

Som jag noterade i min tidigare anmälan behöver man inte vara utrerad science fictionläsare (jag är det inte) för att ha glädje av boken. Falk, den gamle DAST-redaktören, styr läsaren in i intressanta, allmängiltiga tankegångar, undervisar utan pekpinnar och gör det med hjälp av ett ledigt och koncist språk.

KJELL E. GENBERG

Falk bilder

Bertil Falk med boken. Bilden till vänster är från sommaren 1943. Knatten till höger med flaggan är Bertils syssling Haddi medan knatten till vänster är han själv med Jules Verne-Magasinet i handen.

Taggar: , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22