FACKLAN En roman om Leon Larsson

Apr 29th, 2009 | By | Category: 2009-2, Recension

Omslag till Facklan

Av Elin Lindqvist
Piratförlaget 2009

Leon Larsson (född 1883 i Älvkarleby, söder om Gävle) är i dag ganska bortglömd. Det finns inte längre så många som minns vad som stod i tidningen Brand för många år sedan, inte heller Leon Larssons böcker En dåres visor, Hatets sånger, En förrädare och Samhällets fiende för att nämna några. Titlarna ger en vink om hans politiska hemvist och man förvånas inte av att han blev en framträdande gestalt bland de revolutionärt och anarkistiskt lagda ungsocialisterna. Anarkister var kända för att vilja bomba bort det rådande samhällssystemet och Larsson var inget undantag. Tillsammans med finska meningsfränder planerade han att få igång en bombfabrik i den svenska huvudstaden. Det blev inte så lyckat. Den 25 september 1906 hamnade Leon och brodern Emrik på bild i tidningen Social-Demokraten under rubriken Dynamitarderna i Vasastan.

Elin Lindqvist

Elin Lindqvist – barnbarnsbarn till Leon – har suttit ett år på Arbetarrörelsens arkiv i Stockholm och gått igenom brev och dokument om sin äldre släkting. Utifrån dessa har hon skrivit romanen Facklan. Man bör vara noga med att det är en roman och ingen regelrätt biografisk skildring.  Här finns replikskiften som troligtvis inte nedtecknat, många mellan huvudpersonen och sambon (Leon förespråkade fri kärlek) Freja Engström. Men via fritt skarvande har Elin Lindqvist åstadkommit en riktigt lärorik berättelse om Leon, Freja och den svenska arbetarrörelsen vid 1900-talets början.

Leon var en relativt läst poet under sin tid (boken innehåller brevväxling med Bonniers förlag) och under läsningen av Facklan får jag emellanåt för mig att han var en bättre skribent än sin sentida släkting.

Leons far var arbetare när barnet föddes i Gästrikland och familjen flackade runt en del fram till faderns tidiga död. Efter en tid kom unge Leon till Stockholm tillsammans med modern och tre syskon. Det var där han blev politiskt väckt och kom i kontakt med ungsocialisterna. Hos dem uppmuntrades också hans skrivande som utmynnade i att han senare kommit att betraktas som ”den förste proletärpoeten”. I flammande dikter utvecklade han sina tankar om samhällets orättvisor och om nödvändigheten av klasskamp. Dikterna publicerades först i Brand, kom sedan i bokform och såldes i stora upplagor. Trots detta var han så fattig och eländig att han försökte ta sitt liv upprepade gånger innan han dog sjuk vid 39 års ålder.

Tidigare har 26-åriga Elin Lindqvist utkommit med böckerna Tokyo natt (2002) och Tre röda näckrosor (2005). Hon har varit bosatt i New York men är nu tillbaka i Stockholm.

FREDRIK VESTER

Taggar: , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22