DUMA KEY

Jun 2nd, 2011 | By | Category: 2011-6 juni, Recension

omslag till duma keyAv Stephen King
Duma Key 2008
Översatt av Anders Bellis
Bra Böcker Pocket 2011
ISBN 978-91-7002-909-7, 637 sid

När det svenska originalet dök upp för tre år sedan skrev Kjell E. Genberg bland annat följande i dast.nu:

”Det finns  saker som lockar till småleenden i Stephen Kings senaste roman Duma Key. […] Huvudperson är byggmästaren Edgar Freemantle som blivit påkörd av en kran, förlorat höger arm och en del av sin talförmåga. Detta senare är han inte helt medveten om utan säger fel ord som  liknar det han vill uttrycka. Rehabiliteringen blir inte helt okomplicerad, i synnerhet om hans äktenskap går åt pipsvängen eftersom han drabbas av vredesutbrott och blir våldsam.

Han flyttar till Florida, till ett hus med strandtomt på ön Duma Key. Huset kallas i Anders Bellis utmärkta översättning Stora rosa, alltså Big Pink. Han stretar på, tar allt längre promenader och börjar teckna och måla för att ha något att syssla med. Det märkliga är att motiven, ofta stränder och solnedgångar, börjar innehålla annat som han inte borde veta något om men som visar sig stämma med verkliga händelser.

stephen kingLängre bort på stranden bor Wireman, assistent åt en gammal kvinna som visar sig äga större delen av Duma Key. Ibland är hon klar i huvudet, ibland helt dimmig, men hon kan konst och börjar intressera sig för de tavlor Edgar åstadkommit.  Hon tolkar dem, men tolkningarna är obegripliga innan Edgar lär sig mer om Elizabeth, som hon heter, och om platsens historia.

King lyckas få dessa gestalter att fungera som levande, intressanta människor. Edgars rehabilitering beskrivs på ett självupplevt sätt (King skadades själv i en olycka) och när huvudpersonen börjar skrämmas av den egna framsynta kreativiteten känns det som om författaren vill berätta något mer är bara en skrämmande ockult historia.

Kreativitet kan innebära att den kreative lär sig uppfatta dolda sidor av sig själv – på gott och på ont. I Duma Key diskuterar King om man kan tycka om allt man skapar och han gör det i ett verk som är mycket kreativt.”

Taggar: , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22