DROTTNINGFÄLLAN

Sep 19th, 2009 | By | Category: 1995-4, Recension

Av Laurie R King
The Beekeeper’s Apprentice or On the Segregation of the Queen 1994
Översatt av Barbro Lagergren
Tiden 1995

Den första Sherlock Holmespastischen eller -parodin publicerades, såvitt jag kunnat finna, redan 1892, och Kings bok är förvisso icke den sista i denna oräkneliga skara. Hon är en amerikansk deckarförfattarinna, vars debutbok kom på svenska 1994. Hennes nya bok skiljer sig från de flesta i sin genre genom att den mindre bygger på tidigare fall och innehåller mera nytt material. Den uppges bygga på huvudpersonen Mary Russells rekonstruktion på gamla dagar av ett äventyr under första världskriget. Hon var 15 år och föräldralös när hon 1915 kom till Sussex i England, där Sherlock Holmes på äldre dagar slagit sig ner som biodlare. Originaltiteln ”The Beekeeper’s Apprentice” är givetvis inspirerad av Paul Dukas symfoniska dikt ”The Sorcerers Apprentice” eller ”Trollkarlens lärling”, som ingick i Walt Disneys film ”Fantasia”. Hon kommer i kontakt med Holmes och visar en så utpräglad detektivbegåvning att han först tar henne som privatelev och efterhand befordrar henne till först anställd och slutligen till kompanjon. Efter några mindre utredningar kommer det en stor av den traditionella Moriarty-typen. Denne uppstår visserligen inte från de döda men hans tidigare okända dotter fyller fullgott luckan efter honom. De flesta av de gamla välkända figurerna kring Holmes förekommer även här, men är ganska bleka. Klassiska replikskiften är inte så vanliga som de brukar vara i liknande böcker. King visar en större litterär förmåga och kan skapa mer spänning och fantasi än de flesta författarna i genren. Det förekommer emellertid en rad fel: faktiska historiska eller kriminaltekniska. Översättningen innehåller också en del vanliga fel, bland annat med anknytning till Mary Russells studier i Oxford.

KLAS LITHNER  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22