DJÄVULENS DAGBOK Alfred Rosenberg och Tredje rikets försvunna hemligheter

Mar 15th, 2017 | By | Category: 2017-03 mars, Recension

Omslag till Djävulens dagbokAv Robert K. Wittman och David Kinney
The Devil’s Diary – Alfred Rosenberg and the stolen secrets of the Third Reich, 2016
Översatt av Hans Dalén
ISBN 978-91-88243-24-9, 442 sidor

Alfred Rosenbergs bok Det tjugonde århundradets myt, där han poängterar den ariska rasens överlägsenhet, blev nazismens ideologiska bibel och mer eller mindre obligatorisk läsning för tyskar under Hitleråren. I boken hävdar han också Tysklands rätt till lebensraum, något som polacker, ukrainare och ryssar fick känna av när han blev minister för de ockuperade territorierna i öster. Där lät han mörda miljoner människor, främst judar och romer som han menade tillhörde de mindervärdiga raser som skulle utrotas.

Om denne man, som inte bara var Tredje rikets chefsideolog utan också med i den innersta kretsen runt Hitler, har FBI-agenten Robert K. Wittman tillsammans med journalisten David Kinney skrivit boken Djävulens dagbok. Innehållet bygger på Rosenbergs dagbok som efter kriget hittades i ett slott i Bayern som försvann spårlöst efter Nürnbergrättegången. Wittman gav sig tusan på att hitta den och efter en lång jakt lyckades han år 2011.

Parets bok redovisar inte enbart den spännande jakten på materialet utan också hur, var och varför den hållits gömd. Och naturligtvis dess innehåll som beskriver Alfred Rosenbergs skrämmande tankevärld i relation till hans medverkan  i Operation Barbarossa – Nazitysklands angrepp på Sovjetunionen i juni 1941 – men också de funderingar som låg bakom Förintelsen. Rosenberg hade också ett finger med i spelet när tyskarna roffade åt sig vad de kunde hitta i de ockuperade ländernas museer. Han skriver om sina samtal med Adolf Hitler och om sitt förakt för de övriga i Führerns krets – Herrmann Göring, Heinrich Himmler och Josef Goebbels.

Men Wittmans och Kinneys historia kretsar inte enbart om personen Rosenberg och hans betydelse för nationalsocialismens framväxt. Här beskrivs också den tyskjudiske juristen Robert Kempner som blev av med sitt arbete på inrikesministeriet i Berlin när Hitler kommit till makten, hans äventyrliga flykt till Amerika där han kom att bli rådgivare är USA:s regering. Efter kriget blev han biträdande åklagare vid Nürnbergrättegångarna, inte minst beroende på sina tidigare sina erfarenheter från Nazityskland. Dessa kunskaper och hans aggressiva förhörsteknik blev användbar under rättegången men utsattes också för kritik. Senare kritiserades han också för sitt sätt att hantera dokumentationen om naziregimens brott. Författarna beskriver honom inte enbart i positiva ordalag trots att han tillhörde den segrande (”goda”) sidan.

Det är en i stort mycket intressant skildring av en mörk epok i världens historia men författarna har överlastat sin berättelse med detaljer som inte alltid känns så viktiga och gör boken ganska tröttande att läsa. Men notapparaten och den gedigna bibliografin gör att de verkligt intresserade får ledning i att gå vidare.

Hur gick det då för Alfred Rosenberg. Jo, han dömdes till döden och hängdes i Nürnberg den 16 oktober 1946 tillsammans med andra nazistkoryféer. Därefter kördes kropparna till München för kremering och askan lär har spridits i floden Isar, en biflod till Donau.

PER MAGNUSSON

Robert K Wittman

Robert K Wittman. Foto Donna G Wittman

David Kinney

David Kinney. Foto Marjan Osmon Gartland

Taggar: , , , , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22