DIGERDÖDEN och TRETTIOÅRIGA KRIGET

Apr 20th, 2019 | By | Category: 2019-04 apr, Recension

Omslag till DigerdödenAv Dick Harrison
Historiska media, 2019
ISBN 978-91-7545-847-2 respektive 978-91-7545-848-9, båda dansk band, 160 sidor.

Omslag till Trettioåriga krigetHistorieprofessorn Dick Harrison är en flitig man, skriver regelbundet i tidningar och tidskrifter, medverkar i radio och stundom i tv. Nu återvinner han egna tidigare tjockare och mer vetenskapliga böcker i en lättläst populärvetenskaplig form i kortare format. Och han gör det bra.

Även om man som jag haft god historieundervisning i skolan och amatörmässigt följt nyhetsrapporter om nya forskningsrön så ger de här böckerna en bättre sammanställning och överblick, och bör kunna intressera både gamla och unga.

Båda har på omslaget märkningen ”Världens dramatiska historia” vilket väl betyder att det kommer fler.

Dick HarrisonOch för Dasts deckarläsare kan vi påminna om att han skrivit tre historiska romaner där i alla fall den tredje, Illdåd, kan klassas som deckare.

Digerdöden
I skolan lär man sig snabbt att digerdöden (eller stora döden eller svarta döden) drog genom Sverige och Europa och dödade många. Här får vi veta mer. Fruktansvärt många dog, alla smittades inte men av dem som smittades  dog åtta av tio. 

Halva boken redogör för smittans spridning och effekter på utplånade landsdelar. Numera vet vi vad som var orsaken, pestbakterien, men under medeltiden var huvudförklaringen guds vrede och bästa sättet att undvika smitta var bön och syndabekännelser. En annan populär förklaring i Europa var att det var onda människor, främst judar, som aktivt smittade ner kristna, vilket ledde till förföljelser och pogromer, inte minst i de tyska områdena där judeutrotningen var nästan lika effektiv som under nazisttiden.

Ändå försökte påvar bromsa hatet och försökte förklara att judarna drabbades lika mycket av pesten.

Vad som förde smittan till bygden kunde vara olika personer eller djur, enligt folktron. Ett nordisk sätt att undvika smittan var att levande begrava barn, helst en pojke och en flicka.

Pesten kom inte bara under medeltiden, utan bakterien finns och är aktiv i olika områden, men modern antibiotika och bättre hygien och tidiga karantänregler har minskat spridningen. Men varför spridningen avtagit vet vi faktiskt inte.

Trettioåriga kriget
Harrison påpekar i början att nej, kriget var inte ett religionskrig mellan katoliker och protestanter. Men den nya habsburgske kejsaren var en mer fanatisk katolik och ville därför att alla i det tyska området skulle vara katoliker, inte som tidigare att varje furste (Tyskland bestod av tusentals småstater) själv fick bestämma vilken religion man utövade i hans stat. När kriget pågick ändrades vänner och fiender ofta, Sveriges bästa bundsförvant blev Frankrike.

Skolböckerna gav en alldeles för enkel bild av kriget. Det blev i själva verket det första världskriget med strider både i Sydamerika och Afrika. Det var heller inte givet att det skulle bli ett så stort krig, det kunde ha stoppats tidigt, och i så fall hade Sverige kanske sett helt annorlunda ut i dag, utan Skåne, Blekinge, Halland och Bohuslän, och kanske också Gotland.

Dessutom fick kriget till följd att det blev tydligare med nationalstater och hur man i förhandlingar beslutade om hur fred och gränser skulle ordnas.

Och i förhållande till folkmängden dog fruktansvärt många, i ett område hälften av befolkningen, oftast på grund av hungersnöd, sjukdomar, inte främst direkt i strider. Med enstaka undantag tycks både officerare och manskap ha varit råa sällar. Vi vill inte pröva på svenskdrickan.

LEIF-RUNE STRANDELL

Taggar: , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22