DIAGNOSIS: IMPOSSIBLE

Sep 17th, 2009 | By | Category: 1997-1, Recension

The Problems of Dr. Sim Hawthorne
By Edward D. Hoch
Crippen & Landru 1996

Ed Hoch är kanske mest känd för att allt sedan starten av Ellery Queen’s Mystery Magazine haft en novell publicerad i tidskriften. Han är alltså en mycket produktiv man, också känd i deckarkretsar med sina ”låsta-rummet-problem”, där hans Dr. Hawthorne är huvudperson. Här presenteras tolv fall, det ena omöjligare än det andra. De skall naturligtvis inte läsas i följd. Tar man en story då och då är detta utmärkt läsning. Detta är en förstaupplaga, så till vida att novellerna nu publiceras för första gången i bokform. Boken avslutas med en komplett bibliografi över samtliga Sam Hawthornes fall. Den finns också i signerad, begränsad upplaga i inbundet skick, som kostar $38.00 och kan beställas från: Box 9315, Norfolk, VA 23505, USA.

IWAN MORELIUS  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22