DETECTIVE AND MYSTERY FICTION,

Sep 5th, 2009 | By | Category: 1999-3, Recension

An International Bibliography of Secondary Sources
By Walter Albert
Brownstone Mystery Guides

Detta är andraupplagan, reviderad och utökad och omfattar hela 672 välmatade A4-sidor, där den vetgirige praktiskt taget kan hitta allt som är skrivet om vår kära genre.

Boken är indelad i sex sektioner där sektion A (282 uppslag) behandlar bibliografier, uppslagsverk och checklistor. Sektion B (678 uppslag) behandlar kritiska verk, historiska arbeten i böcker. Sektion C (1369 uppslag) behandlar kritiska och historiska essäer i artiklar. Sektion D (859 uppslag) täcker magasin, vuxenserier samt så kallade pulp-magasin. Sektion E (4490 – den tveklöst mest omfattande) listar böcker och artiklar om individuella författare från A – Z. Sektion F (58 uppslag) slutligen är en förteckning över 58 olika magasin, som täcker genren. Jodå, DAST finns med, men tyvärr har Albert inte fått uppgiften om att DAST bytt ägare. Iwan Hedman och inte ens Morelius står som ägare och utgivare. Detta är nu tillrättalagt via brev till Albert.

Anledningen till detta är att verket tyvärr endast täcker utgivningar t.o.m. år 1990, vilket gör att man hoppas att sammanställaren Albert kan följa upp denna andra upplaga med en lika välmatad tredje upplaga.

I ett brev i samband med att han skickade sitt enorma referensverk till mig skrev han att en eventuell tredje upplaga antagligen inte kommer att publiceras i bokform utan som en CD-rom.

Att boken är ett mammutverk står helt klart. Förstaupplagan från 1985 innehöll 5200 uppslag. Denna upplaga har inte mindre än 7700 uppslag och bara under åren 1985-1990 ökade antalet med hela 416 uppslag. Boken har glädjande nog flera uppslag från Skandinavien samt länder som Frankrike, Spanien, Italien, Tyskland och Japan.

Naturligtvis kan man tycka att priset ($ 100 cloth, $80 paper) är högt, vilket det naturligtvis är, men jämför man detta priset mot vad man får betala för en mindre bok på något 100-tal sidor, blir detta verk faktiskt billigare. Hur som helst har man verkligen fått valuta för varje dollar detta verk nu kostar och den tillhör en av de böcker jag inte skulle kunna vara utan.

Den är ett absolut måste för varje inbiten samlare. Du kan ju också be ditt bibliotek köpa in verket ifråga.

Förlagsadressen är The Borgo Press, P O Box 2845, San Bernardino, CA 92406-2845, USA

IWAN MORELIUS

Taggar:

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22