DET OMÖJLIGA SOM BLEV MÖJLIGT, sanningen om Felix Kersten

Oct 26th, 2020 | By | Category: 2020-10 okt, Recension

Omslag till Det omöjligaAv Carina Åström
Vaktel Förlag, 2020
ISBN 978-91-88441-62-1, 300 sidor

Berättelsen om Felix Kersten, som här främst framträder som Heinrich Himmlers livmedikus, utspinner sig mellan åren 1942 och 1945. Den baseras till stor del på Kerstens dagboksanteckningar om hans möten med Heinrich Himmler, Sveriges utrikesminister Christian Günther och Gilel Storch (en judisk aktivist som arbetade för att rädda judar undan förintelsen) samt intervjuer med Felix Kerstens son Arno.

Kersten kom att spela en betydande roll för de aktiviteter som genomfördes under andra världskrigets slutskede för att evakuera och rädda judar, det gällde såväl de s.k. vita bussarna, Warzawa-svenskarna och andra enskilda aktioner. Han utgjorde en central länk i förhandlingarna bland annat mellan den svenska regeringen, judiska organisationer och Himmler.

Det är också författarens avsikt, att lyfta fram Kerstens roll i strid med den officiella historieskrivningen. Den har i hög grad kretsat kring Folke Bernadottes insatser. Men, enligt författaren, hade dessa insatser inte varit möjliga utan Kerstens direkta förhandlingar med Himmler. Värderingen ligger till grund för den nödvändiga utvecklingen och omorienteringen av vårt ”historiska minne”.

Berättelsen är bitvis fängslande och dramatisk. Författaren levandegör också på ett mer personligt sätt en del av vår nutidshistoria. Hon snuddar därvid och kompletterar Lena Einhorns brett upplagda Handelsresande i liv: Om vilja och vankelmod i krigets skugga (1999).

Tyvärr grumlas texten av en del korrekturfel, såväl grammatiska som stavfel. Det hade därutöver varit önskvärt med både en presentation av författaren och förlaget.

ULF MALMSTRÖM

Taggar: , , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22