DEN SKUGGOMHÖLJDE JULIUS REGIS

Jan 12th, 2008 | By | Category: 2000-2, Recension

Av Dag Hedman
Litteratur och Samhälle 2000

Jag har läst en hel del om Julius Regis i mina dagar och trott på det. Dag Hedman ställer det mesta av vad som sagts om Regis på huvudet och han gör det i en bok där man knappt ser texten för alla fotnoter. Det som står i volymen är alltså mycket väl underbyggt.
Julius Regis (I~X9-1925) var inte en pseudonym för Julius Peterson (varken med två t eller med två s). När han började författa hade han redan bytt efternamn till Regis. Han har ibland påståtts vara både hjärtsjuk och puckelryggig. Detta är obevisat. Inte ens det antal böcker han gav ut stämmer i de flesta populärartiklar Om den ganska uppburne författaren.
Docent Hedman har gjort ett grundligt arbete och han har lyckats få till en riktigt rolig bok, fast det troligen inte var huvudsyftet. Avsnittet om billigboksförlagen är halsbrytande kul. Regis gillade inte konkurrensen från dem han ansåg vara sämre författare och skrev ilskna – och inte alltid rättvisa – inlagor. Att jag läste detta med stort intresse beror på att jag kände igen tongångarna. De fanns även på 1970-talet då jag själv skrev för kioskboksförlag och märkligt nog var motståndarnas formuleringar ganska likartade, fast då med andra politiska förtecken.
Detta är en bok som torde glädja alla som intresserar sig för gamla författare och deras verk. Tyvärr är vi ganska få.

KJELL E. GENBERG

Taggar:

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22