DEN RÖDA MÅRDEN + VREDENS FÖDELSE + SLAGET

Sep 17th, 2009 | By | Category: 1997-4, Recension

Romantrilogi av Peter Nisser
Utkom för första gången 1954 (Den röda mården), 1955 (Vredens födelse) och 1957 (Slaget) Ny utgåva av Förlags AB Gondolin 1996

Efter en lysande debut, med Blod och snö (1941), flyttade den unge värmlänningen Peter Nisser till huvudstaden för att etablera sig som författare på heltid. Men hans böcker skrivna i Stockholm blev mindre bra. Enligt hans biografer gjorde sällskapslivet i Stockholm att texterna blev lättviktiga. Kritiken vände hon om ryggen. Efter insatser bl.a. som frivillig i de finsk-ryska krigen återvände Peter Nisser till hembygden, återköpte tillsammans med sin bror fädernegården någon mil norr om Karlstad. Han hittade sina rötter igen och sitt eget språk. Resultatet blev bl.a. den trilogi som den här anmälan handlar om: Den röda mården, Vredens födelse och Slaget. Det rör sig om en bred språkligt mättad bondeskildring från Engelbrekts tid in i tolvte Karls.

Böckerna fick inte den uppmärksamhet de förtjänade. Den svenska kritiken hade tagit sin hand från Peter Nisser. Kanske är det en historieskrivning som är förenklad. Men som jag ser – och läser – det är Peter Nissers trilogi något av det bästa som skrivits på svenska. Både som dramatisk text och manifestation av svenska språket när det är som starkast och uttrycksfullast. En av hans äldre kritiker, Reidar Nordenberg, Nya Wermlands-Tidningen, skriver: ”… som berättare och människoskildrare är Nisser i denna trilogi en mästare. Han berättar också med större lugn och kraft än tidigare. Varje rad är fylld av verklighet, ger möjlighet till omedelbara visuella upplevelser av det skildrade”. På ett annat ställe skriver Nordenberg ”(Det grundproblem som)… Nisser så envist brottas med under hela sitt författarskap … är människans strävan att försöka bemästra sin skräck och rädsla. Här sker aldrig någon flykt utan en intensiv kamp… Hos Nissers människor finns alltid en inre och yttre försvarsberedskap. De är visserligen många gånger veka, ja, ofta skröpliga, men söker sig dock alltid i närkamp med sin livssituation. Och det är i detta så heroiska trots som den så djupa psykologiska spänningen uppstår.”

Trilogin följer en storbondes släkt, Wessels. Landskapet är Värmland, författarens hembygd. Fast Nisser har undvikit de rätta ortsnamnen, kanske för att öka allmängiltigheten. För texten gäller större saker än värmländska byskildringar. Det handlar om krig och fred. Berättelsen växlar från vardag och sköna skildringar av den värmländska naturen till nöden på krigsgalningens slagfält. En text som griper en hel och hållen. Ändå är den långtifrån lätt. Som all den bästa litteraturen kräver den något för att ge sitt bästa tillbaka. Peter Nissers trilogi står i skuggan av andra stora romaner av karaktären nationella epos: Vilhelm Mobergs, Sara Lidmans, Peter Englunds, för att ta några exempel. Det är synd. Nissers är i klass med deras bästa: språkligt och innehållsligt ett med de bygder de skildrar. Säkert läses han ändå. Trilogin är översatt till åtta språk. Om man ska komna med någon kritik vore det att någon gång har även denne Homer blundat till. Det händer ibland att författaren förenklat någon person lite för mycket, eller missat i ett språkligt uttryck. Det är förstås bagateller. Att nu det för mig nya Skåneförlaget Gondolin återutgivit Peter Nissers trilogi är en litterär välgärning, eftersom den naturligtvis är sedan länge utgången och svår att hitta på biblioteken. Hoppas att nyutgåvan trots sin enkla utformning får en stor läsekrets. Så att Gondolin vågar nytrycka mer Nisser. Eller till och med kan förmå den nu 78-årige mästaren att komma med något färskt, Kanske noveller, ett format som han också behärskar.

JAN ERIC ARVASTSON  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22