DEN GODA SVENSKTIDEN? Historia och upplevelser i Baltikum

Jun 19th, 2012 | By | Category: 2012-06 juni, Recension

Omslag till Den goda svensktidenAv Sture Gustafson
Carlssons 2012
ISBN 978-91-7331-467-1, 376 sid

I Sverige vet vi förvånansvärt lite om Baltikum (Estland, Lettland och Litauen) trots att våra styrande också varit deras styrande. Svensktiden (”den goda?”) i Estland och Lettland löpte mellan åren 1561 och 1710, en epok då livegenskap tolererades, luthersk kristendom var den enda religion som fick finnas och svenska adelsfamiljer hade tagit över väldiga jordegendomar. Och under nästan alla dessa 149 år var det krig. Och även här flammade häxbålen.

Men under den svenska epoken fick också Baltikum en akademisk läroanstalt, universitetet i Dorpat (som nu heter Tartu), man fick en appellationsdomstol och letterna en bibel på det egna språket.

Sture GustafsonHit kom många svenskar, inte minst från Gotland, för att både idka handel och för att bosätta sig. Det var vikingar och andra rövare och dessa kom inte enbart från Sverige. Estlands huvudstad Tallinns namn kommer av orden Taani linn (eller Taanu linna) som betyder ”danskborgen” eller ”den danska staden”. Fast det finns förstås de som menar att namnet kommer sig av at många sökte sig dit vintertid – Talvelinn, vinterstaden. Får vara hur det vill med det, danskarna var i varje fall varken omtyckta eller ens tolererade.

Sture Gustafson blandar nutid och dåtid friskt, låter den ena epoken spegla sig i den andra och han gör det genom att berätta om stads- och kyrkoarkitektur, om ryska och sovjetiska försök att forma länderna efter egna tänkesätt. Så gjorde även Sverige och nu, efter att ha gjort sig fria från Sovjetunionens tyngande tryck försöker de tre länderna skapa egna identiteter.

Sture Gustafson har varit producent på Utbilningsradion och är sakkunnig i Statens medicinsk-etiska råd samt fackboksförfattare. Han har bland annat skrivit två resehandböcker samt en mer fördjupande bok om Tallinn, Riga och Vilnius.

PER MAGNUSSON

Taggar: , , , , , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22