DEN DOLDA ALLIANSEN Sveriges hemliga NATO-förbindelser

Nov 6th, 2011 | By | Category: 2011-11 nov, Recension

Omslag till Den dolda alliansen Mikael Holmström
Atlantis 2011
ISBN 978-91-7353-404-8, 666 SID

Under kalla kriget (1945–1991) förklarade sig Sverige neutralt i krig och dessutom alliansfritt, detta trots att det till långt in på nittonhundratalets åttonde decennium låg ett hot om invasion österifrån hängde över landet. Men Mikael Holmström visar i Den dolda alliansen att Sverige visade upp ett Janusansikte.

Det förekom flera mycket hemliga samarbeten med Nato, i synnerhet med de till den organisationen anslutna länderna Danmark och Norge. Men det fanns också en amerikansk säkerhetsgaranti (USA såg Sverige som ”NATO:s sjuttonde medlem”) som sade att dess marinkår kunde sättas in på olika platser i Sverige och att deras flyg kunde landa i landet med kort varsel. Sverige hade dessutom ett superhemligt förband – Flygenhet 66 – som hade i uppdrag att hemligen få ut viktiga personer ur landet eller i fallskärm släppa infiltratörer nära Sovjetunionens gräns.

Mikael HolmströmHolmström menar i boken att den svenska försvarspolitiken – i strid mot de officiella försäkringarna – gick ut på att Sverige, i händelse av krig, skulle bli en del av västalliansen. Den officiella retoriken fanns där av inrikespolitiska skäl. I utlandet visste ”alla” att den var osann.

Det fanns dessutom pekuniära skäl. Den officiella neutraliteten passade försvarsindustrin perfekt: med den som täckmantel gick det hur lätt som helst att få sälja vapen till främmande länder.

1994 skrev Sverige på ett avtal om partnerskap med North Atlantic Treaty Organisation, och försvaret har sedan dess stegvis anpassats till NATO. Vi deltar i Afghanistan sedan åtta år och sände JAS-flyg att spana över inbördeskrigets Libyen i år.

Det är en spännande och informativ tegelsten, väl skriven och väl underbyggd, som bör läsas av var och en som intresserar sig för politik och för vad som trillar ut ur politikers munnar.

Mikael Holmström (född 1955) är säkerhetspolitisk reporter på Svenska Dagbladet, där han stått bakom flera avslöjande reportage, har skildrat ”Sveriges glömda krig” i Afghanistan. Han är sedan 2007 ordinarie ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademin och Kungliga Örlogsmannasällskapet.

PER MAGNUSSON

Taggar: , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22