DEATH IN A COLD CLIMATE A Guide to Scandinavian Crime fiction

Mar 3rd, 2012 | By | Category: 2012-03 mars, Recension

Omslag till Death in a cold climateAv Barry Forshaw
Palgrave Macmillan 2012
ISBN 9780230303690 (hard cover), 9780230361447 (paperback), 224 sid

Urvalet av författare begränsas naturligtvis av att inte alla är översatta.

Drygt hälften av utrymmet (95 sidor av 181) ägnas åt svenska författare. Av de övriga skandinaverna ges mest plats åt norrmännen.

Det ligger ett jättearbete bakom boken. Forshaw ger ofta ett innehållsreferat och ett omdöme om de romaner han behandlar. Han intervjuar översättare, förläggare och litterära agenter. Boken ger ändå inte ett kompakt intryck, snarare tvärtom. Han växlar mellan referat och citat, vilket skapar omväxling.

Barry ForshawForshaw begränsar sig inte till att skriva om deckargenren. I kapitlet ”Death in Denmark” diskuterar han aktuella samhällsfrågor som invandring och hur de olika skandinaviska länderna har hanterat detta problem. Han menar att författarna är präglade av sin miljö och att deras böcker speglar samhället. Klimatläran lever?

Forshaw låter översättarna komma till tals och föra fram sin svårigheter. En hävdar att för att bli en skicklig översättare bör man bo i landet en period. Eller, om det inte låter sig göra, flitigt läsa dagstidningar, se på TV.

Han slutar med ett kapitel om filmatiseringar och gör en jämförelse mellan de tre  versionerna av Wallanderböckerna, med Rolf Lassgård, Krister Henriksson och Kenneth Branagh i huvudrollen. De båda svenska versionerna är ju helt olika. Enligt min mening missar han dock att Lassgård, som  var först, bjuder på många exteriörer, fantastiska landskapsbilder. Henriksson håller sig mycket inomhus, Branagh bjuder på lite av bådadera.

Detta har blivit  en omistlig översikt av kriminallitteraturen här uppe i norr.

Perspektivet utifrån är intressant. Forshaw har ett annat perspektiv än de inhemska  skribenterna. Ändå är det att beklaga att något liknande inte finns på svenska. En översättning är väl inte att vänta?

BENGT HEURLIN

Författaren redigerar webplatsen CrimeTime: https://www.crimetime.co.uk/mag/index.php/

Taggar: , , , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22