D-DAGEN 6 JUNI 1944 Från landstigningen i Normandie till befrielsen av Paris

Oct 21st, 2008 | By | Category: 2008-5, Recension

Omslag till Ddagen

Av Richard Holmes
The D-Day Experience from
the Invasion to the Liberation of Paris 2004
Översatt av Leo Andersson
Albert Bonniers 2008

Man kan nästan påstå att detta är ett kompilat av de senaste årens utgåvor om den allierade invasionen av Frankrike, den som var början till slutet för den nazistiska ockupationen av Västeuropa och början på den flod av krigslitteratur som ända sedan dess vällt över oss.

Det här är en kortfattad och ärlig framställning av vad som i stora drag hände innan, under och efter att engelska, kanadensiska och amerikanska trupper landsattes på stränderna med kodnamnen Utah, Omaha, Gold, Juno och Sword. Sanningshalten kan sägas vara garanterad av brittiska Imperial War Museum och det som gör denna kinesisktryckta utgåva unik är dess komplicerade utförande med faksimiler av kartor, dagböcker och annan krigsmateriel av olika slag. Bild- och åskådningsmaterialet är i många avseenden fantastiskt. Boken som sådan ligger i en vacker skyddskartong och den enda i sitt slag som jag sett liknat denna på senare tid är Bob Dylan Klippbok: 1956−1966 som gavs ut av Prisma för tre år sedan.

richard holmes

I D-dagen 6 juni 1944 berättar historikern Richard Holmes om hur de västallierade planerade åtgärden med hänsyn till hur den ryska offensiven mot Nazityskland framskred, inte minst i Vitryssland där tyskarnas Armégrupp Mitte tillintetgjordes.

Strategiska bombningar hade försvagat den tyska industrin och Hitlers trupper var på defensiven. Dessutom hade invasionen av Italien efter de allierades framgångar i Afrika bundit upp och försvagat tysk trupp. Författaren pekar vidare på att utan framgångarna i Slaget om Atlanten hade invasionen inte livit av – i varje fall inte vid tidpunkten då den skedde.

Efter landstigningen hade trupperna ingen lätt uppgift framför sig. Logistiken var svår. Det var ont om hamnar och allt underhåll (mat, ammunition, förstärkningar och evakueringar av döda och sårade) måste ske sjövägen.

Detta verk ger en betydligt sannare bild av skeendet än den man får av TV-kanaler som NASA-ägda Discovery Channel eller History Channel. Dessa vill ge intrycket av att det var de amerikanska soldaterna som vann kriget (i History Channel antyder man till och med att USA segrade i Vietnam, ett bedräger utan like). Andra världskriget – som inte tog slut i och med segern i Europa – slutade tack vare en gemensam insats av de krafter som utmanats av en med tiden galen diktator.

Antagligen är inte D-dagen 6 juni 1944 den sista bok vi får se om striderna mot nazismen (det finns förlag som fyller sin kassakista genom att ge ut krigslitteratur) men det är en som är värd att spara och använda som referens.

KJELL E. GENBERG

Taggar: , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22