BROTTSPLATS SVERIGE

Sep 15th, 2009 | By | Category: 1998-3, Recension

Av Lasse Wikström och Rolf Wrangnert
Norstedts 1998

Författarna ligger bakom TV-serien med samma namn som i flera omgångar synts i TV4. I boken tar de upp några av de fall som granskats där och utvecklar i viss mån sina synpunkter på rättsväsende och polisarbete.

Det intressantaste avsnittet handlar om Olle Möller, mannen som satt inspärrad i svenska fängelser en stod del av sitt liv, anklagad för mord i tre fall och åtalad och dömd för två.

Här visar författarna med stor kraft att i fallet Rut Lind i Fjugesta hade polis och åklagare bestämt sig för att få Möller fälld till varje pris. Dessa ämbetsmän förfalskade vittnesprotokoll, åsidosatte allt som inte pekade på att Möller var den skyldige, dolde fakta och ”segrade”.

Blev de straffade när falsarierna sedermera uppdagades? Nej, detta var och är Sverige där personer som nått en viss ställning har den immunitet som andra saknar.

Men boken innehåller också berättelser om noggrant och gediget polisarbete. Detta är intressant, inte minst i fallet med det så kallade Kakelugnsmordet där författarna visar sig ha en mycket pedagogisk ådra.

Flera av de här relaterade brottsfallen har tidigare skärskådats av C-O Bernhardsson och Börje Heed, för att nämna ett par, men Wikström och Wrangnert har varit mer källkritiska och inte tagit alla polisuppgifter ad notam. Det hedrar dem.

KJELL E. GENBERG

Taggar:

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22