BILDEN AV REBECKA

Sep 15th, 2009 | By | Category: 1998-3, Recension

Av Jane Adams
Bird 1997
Översatt av Louise Thulin
Forum 1998

För ett antal år sedan kom böcker som denna ut i långserier och kostade ungefär en tia. Numera har de rätt hårda pärmar, översättningarna är professionellt och utmärkt gjorda, papperet är fint och förlagen är sådana att ingen spottar åt deras håll.

Innehållet skiljer sig dock inte så mycket från det man fortfarande kan hitta i kärleksromanerna från det kanadensiska förlaget Harlequin. Fast … det skall motvilligt erkännas … man fastnar lätt i handlingen och läser vidare om glödande passioner, brott och elände och suckar av lättnad när det lyckliga slutet nalkas. Två dagar senare har man inte minsta minne av vad som stod i boken.

DOUGLAS DAHLMAN  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22