ASTAS BOK

Sep 19th, 2009 | By | Category: 1995-1, Recension

av Barbara Vine
Asta’s Book 1993
Översatt av Ylva Stålmarch
Gedins 1994

Kanske är denna bok alltför sinnrik och minutiöst konstruerad, ty i längden orkar man inte till fullo uppskatta alla finesser efter förtjänst, inklusive det stora och slutgiltiga avslöjandet.

Det är annars en magnifik berättelse om kidnappade barn, herrskap och tjänstefolk samt försvunna dagboksblad.

Barbara Vines/Ruth Rendells Astas Bok är så färgstark och initierat framställd att den nästan har en dokumentär prägel. Det ”autentiska brottet” lånar den extra trovärdighet, en spegeleffekt, men smakar det så kostar det: det påstås att Rendell anser sig vara mindre kriminallitterärt inriktad under sin pseudonym än under sitt rätta namn. I så fall torde den blodtörstiga publikens förväntningar ha drivit henne att tumma lite väl frikostigt på den principen. Det sidospår varmed hon kryddar sin anrättning är väl utdraget och stjäl uppmärksamhet från bokens viktigaste ärende. Till syvende och sidst har ju Vine-Rendell, av allt att döma, främst velat belysa tidsandan under årtiondena närmast efter sekelskiftet och de äktenskapliga och sociala villkor som reglerade Astas värld.

ULF DURLING  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22