Vinglöst och bevingat

Jan 14th, 2008 | By | Category: 2001-3, Övrigt

Om jag ser ett svältande barn och en svältande katt på en trottoar, så skulle jag mata katten först – om ingen såg mig.
(Patricia Highsmith)

”När jag nu läser om Flygkamraterna korsar rymden av Sven Wernström, det är minst tio år sedan sist, förvånas jag över att jag aldrig lade märke till de ohöljda budskapen om löneproletariatets slaveri. För mig var det en fascinerande äventyrsberättelse, och ingen bok har nog lämnat djupare intryck efter sig.
(Jessica Elgenstierna i Minotauren)

”Nästan alla jag känner hyser en hemlig dröm om att bli förtfattare. Jag är författare, och jag hyser naturligtvis en hemlig dröm om att bli vetenskapsman.
Jag vill få Nobelpriset för upptäckten av något i stil med Besters binominal eller Besters syndrom eller Besters skiktbildning.
Jag tror inte att jag någonsin kommer över den där missen med sulfa.”
(Alfred Bester, 1930-1987)

”För det första hade de en dunkel föreställning om att alla utlänningar gick med kniv på sig, och för det andra hyste de den sunt nationalekonomiska och nationella åskådningen, att han borde bege sig till sitt eget land. De tänkte aldrig på att fråga, hur många av deras egna landsman, som i så fall skulle skickas tillbaka till dem från världens alla hörn, om denna princip vann erkännande.”
(Charles Dickens i Lilla Dorrit)

Att hylla 60-talets Stålmannen eller dra fram okända kulturfenomen kan ju synas märkligt. Men det handlar om att väcka oss alla. Att väcka oss kulturförståsigpåare, som sedan länge bestämt vad som är finkultur – vilket cementerats i våra egna normer. Budskapet lyder: kultur är mer! Kultur är allt människan gjort, både känt och okänt, både det subtila och det groteska. Och det finns ett värde även i det som vi så ofta avvisar.
(Ahrvid Engholm i Computer Sweden)

”Enligt detta standardresonemang är skivor med Mozart och Kerstin Ekmans romaner inte populärkultur, fast de är ytterligt populära och distribueras, säljs och marknadsfors på samma kommersiella sätt som andra kulturella varor.”
(Daniel Sandström i Sydsvenskan)

”I en tid då böcker alltmer betraktas som lättflyktiga färskvaror där höstböckerna överlever till julboksrushen är det naturligtvis uppmuntrande när skrifter som är ca 2400 år gamla nyöversatts.” Det är Jan Stolpes insats att för bokförlaget Atlantis översätta Platon som föranlett detta påpekande av Eva Ström i Sydsvenskan. Platon har under årtusenden varit inspirationskälla för många, t ex H.G. Wells.  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22