Vem var Klinckowström?

Sep 18th, 2009 | By | Category: 1996-3, Övrigt

Fråga till DAST:

Jag har i olika sammanhang läst om en svensk författare som skrev deckare och hette Klinckowström.

Men var han verkligen svensk?

ARNE PETTERSSON, Örnsköldsvik

Förfallaren A(xel) Klinckowström föddes i Darmstadt, Tyskland. 24 december 1867. Fil.dr. i Würzburg 1895; docent vid Stockholms högskola 1895-1904. Godsägare. Stafsund. Död 15 maj 1936. Han skrev följande böcker

Den hemlighetsfulla fotbollen A&A 1920 224 sidor
Damen med djävulshuvudena A&A 1921 256 sidor
Giftskallen A&A 1921 208 sidor
Dollarfurstinnans jakt A&A 1922 264 sidor
Filmstjärnans arv A&A 1922 320 sidor
Guldsaxen A&A 1926 320 sidor
B. Wahström 1943 285 sidor
Johan Räfloos skattkammare A&A 1927 236 sidor
De nio fakirernas harem A&A 1928 266 sidor
Pistolskottet (med S.A.Duse) A&A 1928 243 sidor
Braminens hämnd A&A 1929 276 sidor
Skräck över Norden Bonnier 1935 255 sidor
Spritseglaren på östersjön Bonnier 1935 278 sidor

Som synes var Axel Klinchowström en flitig författare från 10-talets början till åren före andra världskrigets utbrott. Han blev mycket populär under en period men anses inte längre vara någon av de riktigt stora.

Taggar:

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22